I det fynske folks tjeneste

Venstre ønsker randzoner udskudt

01:07

Landmænd må selv vurdere, hvor der skal være randzoner, for der bliver ikke lavet præcise kort over, hvor randzonerne skal være. Men det er i strid med aftalen, mener Venstre.

1 af 2

Landmænd må selv vurdere, hvor der skal være randzoner, for der bliver ikke lavet præcise kort over, hvor randzonerne skal være. Men det er i strid med aftalen, mener Venstre.

- Randzoner er et generelt virkemiddel, og derfor kommer der heller ikke et kort med en konkret udpegning at gå ud fra, siger kontorchef Peter Eigaard fra Center for Kontrol i NaturErhvervsstyrelsen til Landbrugsavisen.

Det var ellers en forudsætning ved lovens vedtagelse, at kortene skal foreligge i god tid, inden loven træder i kraft, så lodsejerne kan planlægge, mener Venstre.

Udskyd loven

Under førstebehandlingen af lovforslaget sagde Fødevareministeren i følge Venstre, "at den fuldstændige opgørelse af randzonerne og bredden af randzonerne samt kortmaterialet selvfølgelig skal være færdigt, før loven kan træde i kraft fra den 1. september. Det er der ikke nogen tvivl om."

Venstre kræver derfor, at loven om randzoner udskydes.

- Når myndighederne ikke kan levere præcise kort, som den enkelte lodsejer kan stole 100 procent på, så sætter man lodsejerne i en fuldstændig urimelig situation. Det eneste tidspunkt, hvor lodsejeren så kan få sikker vished for, hvor der skal være randzoner, er, hvis der kommer en kontrollør på besøg. Hvis kontrolløren da ser et vandløb, der ikke har randzoner, men hvor kontrolløren mener, at det burde der være, så vil lodsejeren få en bøde - uanset om vandløbet er med på NaturErhvervstyrelsens kort eller ej. Det er jo helt urimeligt, siger tre af Venstres medlemmer af Fødevareudvalget Erling Bonnesen, Henrik Høegh og Esben Lunde Larsen.

Minister i samråd

Venstre mener at det at bede lodsejerne om selv at gætte sig frem til udlægningen af randzoner, som de sidenhen kan blive straffet for, svarer til, at man piller alle fartskilte ned på vejene og derefter lader folk selv bedømme, hvor hurtigt de må køre. Og hvis de ikke overholder hastighedsbegrænsningen, får de en bøde.

- Vi beder derfor ministeren om en redegørelse i sagen og vil kalde ministeren til samråd i Fødevareudvalget snarest muligt. Det er oplagt, at der bliver foretaget en evaluering af hele randzoneplanen. Randzoneloven skal sendes til hjørnespark nu, siger tre af Venstres medlemmer af Fødevareudvalget Erling Bonnesen, Henrik Høegh og Esben Lunde Larsen.

Ser frem til samråd

Fødevareminister Mette Gjerskov, Soc.dem. understreger, at randzoneloven er fremsat og vedtaget af den tidligere regering med venstre i spidsen og, at hun ser frem til at diskutere dens indhold med Venstres Erling Bonnesen i et samråd.

Ved du noget? Så send os et tip