I det fynske folks tjeneste

Verdens kraftigste kabel

Virksomheden ABB skal levere rekordstort søkabel til Lillebælt. Kablet skal erstatte de store højspændingsmaster over Lillebælt gennem Middelfart.

ABB leverer rekordstort søkabel til Lillebælt. Kablet skal erstatte de store højspændingsmaster gennem over Lillebælt og Middelfart.

Et 420 kV sø- og landkabel skal erstatte luftledningerne tværs over Lillebælt.

ABB har vundet ordren på ca. 160 millioner kroner fra Energinet.dk på levering af højspændt sø- og landkabel.

ABB skal levere en-faset 420 kV landkabler med en samlet længde på 30 km og to tre-fasede 420 kV søkabler med en samlet længde på 15 km.

ABB står for både design, fremstilling, levering, test og idriftsættelse af søkablet.

Verdens mest kraftfulde

Når projektet er gennemført i 2013, vil det være et af de mest kraftfulde tre-fasede vekselstrømssøkabelsystemer i verden.

Ved at lægge et tre-faset 420 kV søkabel i stedet for tre en-fasede kabler opnår man både en økonomisk gevinst med væsentligt reducerede omkostninger og en reduceret miljøbelastning med en mindre indvirkning på havbunden.

ABB vil producere søkablet i fuld længde uden samlinger - en proces, der kræver en omfattende og avanceret produktionsteknologi.

ABB har for nylig afsluttet et lignende projekt i New York Harbor i USA.

Her forbinder et søkabelsystem et nyt kraftværk i New Jersey med en transformerstation i Brooklyn på det hidtidige rekordhøje spændingsniveau på 345 kV AC.