I det fynske folks tjeneste

Vestfynske landmænd med på at producere energi

En undersøgelse blandt 125 landmænd i Assens-området viser stor interesse for at levere gyllefiber til et nyt biogasanlæg og at dyrke energipil til fjernvarmen.

Vestfynske landmænd positive overfor at levere bla. gylle til produktion af energi

Undersøgelsen er iværksat af Udviklingsrådet i Assens, som er stiftet af Patriotisk Selskab, LandboFyn/Agrogården og Assens Fjernvarme.

En trediedel af de adspurgte svarede på spørgeskemaet og svarene giver Udviklingsrådet grund til at tro, at der er basis for at skabe en bæredygtig energiforsyning.

Næsten alle svarede, at de gerne vil fortsætte dialogen med projektgruppen om planerne.