I det fynske folks tjeneste

Vindmølle-sagaen: Eksperter underkender Svendborg Kommune

00:12

To førende eksperter underkender Svendborg Kommunes beslutning om at lade til omstridte vindmøller på Tåsinge kører.

Det er stadig ulovligt, at vindmøllerne på Tåsinge kører. Svendborg Kommune handler i strid med reglerne. Det mener to af landets førende miljøretseksperter.

Svendborg Kommune valgte i sidste uge at give tilladelse til, at to omstridte vindmøller igen fik lov til at køre.

Kommunen baserer beslutningen på en ny rapport fra rådgivningsfirmaet COWI og på en juridisk vurdering udarbejdet af advokatfirmaet Bech-Bruun. 

Men to af landets førende eksperter på området mener alligevel, at beslutningen af forkert. 

- Man kan ikke give den tilladelse, fordi plangrundlaget ikke er i orden, siger Ellen Margrethe Basse, professor i mijøret på Aarhus Universitet. 

Hun bakkes op af Peter Pagh, der er professor i miljøret ved Københavns Universitet. 

... det er faktisk ulovligt, når Svendborg Kommune giver lov til at lade møllerne køre. 

Ellen Margrethe Basse, Professor i miljøret, Aarhus Universitet

- Jeg er sikker på, at kommunen ikke kan tilbagekalde standsningspåbuddet på grundlag af et notat fra COWI – og det gælder uanset, hvad notatet anfører, skriver Peter Pagh til TV 2/Fyn.  

Kort fortalt slog to forskellige klagenævn tilbage i december 2017 fast, at de to vindmøller var ulovligt opstillet.

Kommunen skulle blandt andet have lavet en VVM-undersøgelse (vurdering af møllernes virkning på miljøet, red.), inden møllerne blev sat op.

01:15

Få her et kort overblik over de seneste måneders udvikling i sagen om de ulovlige møller på det vestlige Tåsinge.

Luk video

Basse: - Ulovligt at vindmøllerne kører 

00:39

Ellen Margrethe Basse mener, at det vindmøllerne kører ulovligt

Luk video

Ifølge Svendborg Kommune har advokatfirmaet Bech-Bruun vurderet, at møllerne godt må køre, mens kommunen får rettet op på fejlene.

Men den konklusion kan man ifølge de to eksperter ikke drage.  

- Klagenævnet har konkluderet, at der kræves VVM og konsekvensvurdering – og en sådan procedure kræver både en miljøvurdering og en offentlig høring, før kommunen kan tage stilling til, om der kan meddeles byggetilladelse, skriver Peter Pagh til TV 2/Fyn.  

Læs også Afdelingschef: Grønt lys til vindmøller er helt efter bogen

- Man må ikke give en tilladelse, før VVM-vurderingen er foretaget. Så det er faktisk ulovligt, når Svendborg Kommune giver lov til at lade møllerne køre, siger Ellen Margrethe Basse. 

- Jeg er ikke overbevist om noget som helst

Den ansvarlige afdelingsleder i Svendborg Kommune, Rasmus Vium Fristed, forklarede i et længere interview med TV 2/Fyn i torsdags, at alt i forhold til ophævelsen af det udstedte standsningspåbud er foregået efter bogen.

- Det helt springende punkt rent juridisk for, om møllerne må køre eller ej, var, om der skete skade på naturområderne efter EU-habitatreglerne. Der har vi nu lavet en konsekvensvurdering, der viser, at der ikke sker skade, og derfor er der ikke noget til hinder for, at de kan køre, mens vi lovliggør forholdet med en ny lokalplan og en ny VVM-tilladelse, sagde afdelingsleder Rasmus Vium Fristed. 

Hvad er en VVM-undersøgelse?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det er en procedure, kommunerne skal følge for at kunne tillade anlægsprojekter, der må forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt.
Der skal udarbejdes en redegørelse for anlægsprojektets forventede, væsentlige påvirkninger af miljøet. Redegørelsen skal udarbejdes og i offentlig høring, inden bygherren må få tilladelse til at gå i gang med projektet.
Kilde: Miljøstyrelsens hjemmeside

Ellen Margrethe Basse har set interviewet med afdelingslederen og afviser, at det får hende til at ændre sin vurdering.

- Jeg er ikke overbevist om noget som helst, ud fra det der bliver sagt her. 

Professoren i miljøret har desuden læst de centrale dokumenter i sagen. Herunder den nye rapport, som COWI har udarbejdet, og som kommunen altså mener dokumenterer, at møllerne ikke udgør en risiko for områdets havørne og flagermus.

- Der er ikke noget nyt i denne vurdering, som gør det til en habitatsvurdering. Det er stort set de samme oplysninger og så nogle abstrakte nye data. Der er ikke blevet foretaget en egentlig vurdering af området (omkring vindmøllerne, red.), siger Ellen Margrethe Basse.

Det er blandt andet påvirkningen af områdets havørne og falgermus, som ifølge professoren stadig ikke er undersøgt ordentligt.

- Man skal dokumentere, at projektet ikke får en negativ indflydelse på de arter, som er beskyttet. Og det er der intet af hér, siger Ellen Margrethe Basse.

Politikere er tavse

TV 2/Fyn har mandag været i dialog med både Svendborgs borgmester, Bo Hansen, og  formanden for kommunens Teknik- og Erhvervsudvalg, Flemming Madsen.

Ingen af de to ønsker at stille op til interview om sagen.

Her kan du se hele indslaget fra aftenens udsendelse klokken 19.30:

02:47

Se hele aftenens indslag fra udsendelsen klokken 19.30.

Luk video

Ved du noget? Så send os et tip