I det fynske folks tjeneste

Vindmølle-park på vej ved Sprogø

Sund & Bælt har sendt en ansøgning til Energistyrelsen om etablering af 6 -7 havvindmøller nord for Sprogø.

Møllerne har en samlet kapacitet på 21 MW og forventes opstillet nord for Sprogø parallelt med Østbroens linjeføring i løbet af 2009.

Formålet med etablering af vindmøllerne er at dække Sund & Bælts eget energiforbrug med vedvarende energi. Møllerne skal også være med til at kompensere for det CO2-udslip, som biltrafikken over Storebælt giver.
 
Frem til 28. november er ansøgning og VVM redegørelse sendt i høring af Energistyrelsen.

Læs mere