I det fynske folks tjeneste

12 par bliver viet 12. 12. 12 i Assens

12 par og deres omgivelser får let ved at huske deres bryllupsdag. De bliver nemlig viet på rådhuset i Assens 12. 12. 2012.

Borgmester Finn Brunse lover, at der ikke går rutine i vielserne.

- For det enkelte par er dagen jo både særligt og betydningsfuldt, så den enkelte vielse skal foregå på en respektfuld måde og gives den nødvendige opmærksomhed, siger han.

Finn Brunse vier ni af parrene mens borgmestersekretær Bente Pedersen vier de sidste tre.

Første par vies 9.30 i byrådssalen, det sidste klokken 15.30.