I det fynske folks tjeneste

Advarsel: Alt vand i Tommerup skal koges

Beboerne i Tommerup vil løbende blive informeret om kogepåbuddet, herunder hvornår det kan ophæves.

Vandet skal koges i Hesselager

Beboerne i Tommerup må IKKE drikke vand direkte fra vandhanen. Det skal koges først. Kogeanbefalingen indbefatter IKKE Tommerup St.

Det meddeler Tommerup Vandværk og Assens Kommune, efter at rutinemæssige prøver af vandet har vist en betydelig forurening med coliforme bakterier.

Resultatet af vandprøverne, der blev foretaget 27. maj viser et forhøjet antal coliforme baktier, hvilket gav anledning til at Assens Kommune straks kontaktede embedslægen.  

Embedslægens vurdering var, at der skulle udsendes en kogeanbefaling til alle husstande. 

Forureningskilden 

Tommerup Vandværk har ikke umiddelbart en forklaring på forureningen. Prøven, som er forurenet er ikke taget på vandværket, men hos en forbruger på Sortebrovej. 

Det vides således endnu ikke om vandet fra selve vandværket er forurenet. 

Tommerup Vandværk har derfor bestilt flere analyser af både vandet fra boringer, fra vandet der løber ud fra vandværket og fra flere steder på ledningsnettet. 

Resultatet af disse prøver forventes at foreligge i løbet af et par dage. Indtil da skal vandet koges.

Info

Beboerne i Tommerup vil løbende blive informeret om kogepåbuddet, herunder hvornår det kan ophæves.

Informationen bliver givet i form af husstandsomdelte pjecer, men man kan også følge med på Assens Kommunes facebookside.  

Oplever man som beboer ubehag, skal man kontakte en læge.