Afgørelse: Der må gerne hugges flis på Assens Havn

Produktionen af flis på Assens Havn har i årevis skabt en ophedet debat, da mange mener, flishugningen forurener og støjer. Nu har Natur- og Miljøklagenævnet afgjort, at der gerne må hugges flis på havnen.

Med afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet er påbuddet fra Assens Kommune den 2. december ophævet. Her blev der bestemt, at flishugning på Assens Havn skulle ophøre.

- Assens Kommune vil nu nærlæse nævnets afgørelse og på den baggrund vurdere, hvilke konsekvenser afgørelsen kan få. Først når vi har foretaget en grundig gennemgang af afgørelsen, kan der ske en politisk stillingtagen til, hvordan Assens Kommune fremadrettet skal agere i sagen, siger borgmester Søren Steen Andersen.

Gennemgangen vil først ske i august eller september, når politikerne mødes efter sommerferien.