Afsløring: Voldtofte var magtcentrum for Skandinavien

Arkæologiske undersøgelser fra Voldtofte bliver ved med at overraske. I bronzealderen var byen det mest magtfulde sted i hele Sydskandinavien.

Ingemann Jensen er på sin gåtur rundt i landsbyen Voldtofte på Vestfyn.

- Jeg bor her midt i Voldtofte. Der er så fredeligt.

Han er meget bevidst om at bo i en landsby med en historisk fortid. Han udpeger med lethed, hvor man i sin tid fandt en stor runesten.

- Den lå herinde i porten på den gamle Voldtoftegaard, siger han og går videre i den stille by.

Men der har ikke altid været fredeligt i Voldtofte. For i bronzealderen omkring 840 f.Kr. var det den største boplads i hele Sydskandinavien, placeret højt i landskabet og med udsigt over Lillebælt. 

- Vi kender masser af bopladser fra den her tid, rundt på hele Fyn og rundt i hele Sydskandinavien, men der er ikke noget, der matcher det, vi kender herfra, siger Mogens Bo Henriksen, der er museumsinspektør ved Odense Bys Museer.

Igennem årene har man lavet flere udgravninger i området, blandt andet i forbindelse med en vejomlægning, hvor man fandt tydelige spor fra bebyggelsen. Den var befolket af velhavende mennesker med gode handelsforbindelser.

- Der var lerfriser omkring dørene, som er noget, de har set på store administrationsbygninger i Syd- og Mellemeuropa. Det fortæller os, at de havde et meget langstrakt kontaktnet, siger Mogens Bo Henriksen.

Udover selve den store boplads har man få hundrede meter væk fundet en tæt koncentration af gravhøje. Beboerne fra den tid har etableret hele 25 gravhøje - indenfor bare en enkelt kvadratkilometer.

Lusehøj er en af de velbevarede gravhøje ved Voldtofte på Vestfyn. I bevoksningen bagved ligger Buskehøj, der med en diameter på over 60 meter er en af Danmarks største gravhøje.
Lusehøj er en af de velbevarede gravhøje ved Voldtofte på Vestfyn. I bevoksningen bagved ligger Buskehøj, der med en diameter på over 60 meter er en af Danmarks største gravhøje.
Foto: Jens Wognsen

Nogle af dem er pløjet væk gennem tiden, men man kan stadig se rester af dem som forhøjninger i landskabet. Blandt de mest velbevarede er Lusehøj og Buskehøj, der er en af Danmarks største gravhøje.

Gravhøjene har blandt andet indeholdt guldstangknapper, knive og endda en tandstikker af guld.

Dengang har området med gravhøjene været et uhyggeligt dødemandslandskab.

- Gravhøjene er opbygget af græstørve, som man omhyggeligt har skrællet af landskabet, så man har kunnet se den rå jord bestående af sand og ler. Det har været et gult og goldt landskab, som har understreget, at det var de dødes land, man befandt sig i, siger museumsinspektøren.

Nye opdagelser af gravhøje på linjer

Indenfor det seneste halve år har man analyseret landskabsscanninger fra luften, såkaldte lidar-scanninger. Og de har vist en hidtil uopdaget systematik i placeringen af gravhøjene.

Mogens Bo Henriksen er museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
Mogens Bo Henriksen er museumsinspektør ved Odense Bys Museer.
Foto: Lasse Beck Frost

- Så bliver vi pludselig klar over, at de ikke bare ligger tilnærmelsesvis på linjer. De ligger på snorlige linjer, understreger Mogens Bo Henriksen.

En stor del af gravhøjene ligger på præcise linjer halvanden kilometer gennem landskabet, med ni grader mellem linjerne. Med linjer, der mødes i ét punkt.

Tretten af områdets gravhøje ligger på lige linjer med ni grader imellem.
Tretten af områdets gravhøje ligger på lige linjer med ni grader imellem.
Foto: Odense Bys Museer og David Moritz

De har alle udgangspunkt i bakken Bøgebjerg, som man ikke hidtil har ofret stor opmærksomhed. Den kan have været centrum for ritualer eller fester, så der er ikke nødvendigvis noget gemt i jorden lige dér. Men Mogens Bo Henriksen er ikke i tvivl om, at der helt generelt stadig ligger en del hemmeligheder i jorden omkring Voldtofte.

- Vi skal lave undersøgelser her i området på et eller andet tidspunkt og har indledt lidt. Men det er på nålestiksplan indtil videre.

Allerede ud fra de fund, man har gjort i Voldtofte, kan man slå fast, at stedet har haft en enorm betydning.

- I hele Sydskandinavien var Voldtofte det vigtigste sted, siger Mogens Bo Henriksen.

Ingemann Jensen er stolt over at bo i det historiske Voldtofte.
Ingemann Jensen er stolt over at bo i det historiske Voldtofte.
Foto: Lasse Beck Frost

Og selvom magten har flyttet sig fra Voldtofte til København, smitter de historiske kendsgerninger af på selvforståelsen hos Ingemann Jensen, der har sin daglige gang i Voldtofte.

- Jeg er da lidt stolt, for søren. Og vi forsøger da at passe på, når vi bor så flot et sted med så store minder, siger han.

Hvis man stiller spørgsmålet, hvilken by der er den vigtigste i Danmark, vil de fleste nok svare København.Men hvis man graver lidt i mulden, er det et helt andet billede, der tegner sig.Det har nemlig vist sig, at en lille landsby på Vestfyn tidligere har været det mest magtfulde sted i hele landet. Man skal bare kigge lidt ned under nutidens fredelige idyl.
Fotograf: Lasse Beck Frost / Jens Wognsen