I det fynske folks tjeneste

Afstemning i Totalbanken: Utilfredse aktionærer fik nej til salg

Aktionærerne nedstemte forslag om at undersøge mulighed for salg af Totalbanken. Det skete ved ekstraordinær generalforsamling onsdag aften.

Efter to ekstraordinære generalforsamlinger på to uger i Totalbanken, er alt alligevel, som det altid har været. Banken skal hverken sælges eller sælge billige aktier til sine aktionærer. Nu skal der lægges en ny plan for fremtiden.

Alt fortsætter som det plejer. Det står klart efter onsdag aftens ekstraordinære generalforsamling i Totalbanken.

Bankens aktionærer var trommet sammen for at tage stilling til, om bestyrelsen skulle undersøge muligheden for at sælge eller fusionere Totalbanken.

I samme ombæring - som yderligere et punkt på dagsordenen - skulle aktionærerne også tage stilling til, om bestyrelsen skulle have frataget sin bemyndigelse til en aktieudvidelse på markedsvilkår.

En bemyndigelse, bestyrelsen ellers fik på bankens ordinære generalforsamling i april.

Men begge forslag blev altså stemt ned.

Læs også Skæbnedag: Nu afgøres det om Totalbanken skal sælges

Det første angående salg eller fusion med stemmerne 55 procent imod og 45 procent for.

En af initiativtagerne til aftenens ekstraordinære generalforsamling er den tidligere ejendomsspekulant Heine Delbing.

- Jeg er hverken skuffet eller glad. Nu fortsætter vi som hidtil, men det er klart, jeg kigger på min tegnebog og vurderer, hvor længe jeg vil være med, sagde Heine Delbing kort efter afstemningen til TV 2/Fyn.

Han ønskede at få undersøgt muligheden for at sælge Totalbanken, fordi - og det er bestyrelsen sådan set enig med ham i - Totalbanken på sigt har behov for mere kapital for at kunne klare fremtidige krav fra myndighedernes side.

Det har ikke været muligt at få fat i Totalbankens bestyrelsesformand, men bankens direktør, Ivan Sløk, siger til TV 2/Fyn:

- Nu har vi fået afklaret de her to ekstraordinære generalforsamlinger. Det er rart, for nu ved bestyrelsen, om den skal gå til højre eller venstre.

Sidste mulighed: Kapitaludvidelse på markedsvilkår

For at hente mere kapital ønskede bestyrelsen i modsætning til Heine Delbing en kapitaludvidelse på mellem 90 og 100 millioner kroner. Og det skulle ske via salg af aktier til favørkurs med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Jeg er hverken skuffet eller glad. Nu fortsætter vi som hidtil, men det er klart, jeg kigger på min tegnebog og vurderer, hvor længe jeg vil være med.

Heine Delbing, aktionær i Totalbanken.

Men den plan blev stemt ned på en ekstraordinær generalforsamling for 14 dage siden.

Det betyder, at Totalbanken nu kun har én mulighed tilbage for at skaffe ny kapital, og det er en aktieudvidelse på 56 millioner kroner, men vel at mærke til markedskurs, hvilket kan gøre det svært at finde købere nok, så banken i omfang når den kapitaludvidelse, den ønsker.

Det er den kapitaludvidelse, som Heine Delbing også forsøgte at fratage bestyrelsen bemyndigelsen til at foretage, men som også blev nedstemt.

Delbing bliver som aktionær

Alligevel er Heine Delbing ikke skuffet.

- Nej, jeg er ikke skuffet. Jeg er aktionær i banken. Jeg har lov at stemme og lov at rokke båden lidt for at blive hørt. Det er kun en andel af min formue, der er bundet i aktier i banken, så det er ikke derfor, jeg ønskede et salg eller en fusion, siger Heine Delbing.

På mødet blev det dog ført til referat, fortæller Heine Delbing, at banken nu skal se på, hvilke værktøjer der er i værktøjskassen så banken fortsat har den kapital, den skal bruge, når nu det ikke er lykkedes at blive enige om at hente den ved hverken aktieemission eller ved salg eller fusion.

Ved salg eller fusion ville banken opnå kritisk masse og derved opnå synergieffekter - og altså spare penge.

- Det er et faktum, at antallet af banker er faldende, men det er et spørgsmål om, hvordan det hele udvikler sig. Det vil tiden vise, sagde Heine Delbing.

Læs også Ekspert: Totalbanken kan sagtens klare sig selv