Ashton kæmper mod møller i Lillebælt: - Nye oplysninger sår tvivl om havmøllepark

”Red Lillebælt” har fået adgang til hidtil fortrolige oplysninger, som indikerer, at Sønderborg Forsyning har problemer med at løfte det 1,6 milliarder kroner dyre projekt alene.

Sommerhusene ved kysten på Syd- og Vestfyn er i disse uger pænt fyldt op med turister, som holder ferie med udsigt over Lillebælt. 

Et af husene tilhører Ashton Funck, som bor trukket lidt tilbage fra kysten ved Å Strand syd for Ebberup. Herfra har han udsigt hen over hækken og ud over vandet.

Det er dog ikke udsigten, han studerer i disse dage. Men hidtil hemmeligholdte dokumenter, som føjer nye brikker til de årelange planer om en stor havvindmøllepark ude i Lillebælt. 

Havmølleplanerne er udviklet i Sønderborg Kommune og møder stor modstand på Syd- og Vestfyn. Mange frygter for de herlighedsværdier, der går tabt, hvis monsterhøje havmøller på flere hundrede meter i højden placeres kun fire kilometer fra kysten ud for Helnæs.

- Det er klart, at når der er noget vi ikke må se, så giver det selvfølgelig en øget interesse. Derfor klagede vi til Energiklagenævnet over, at Sønderborg Forsyning og Energistyrelsen ikke ville give os aktindsigt i dele af kommunikationen, som parterne har haft med hinanden, siger Ashton Funck.

Forleden fik han som formand for havmøllemodstanderne i foreningen "Red Lillebælt" medhold i, at der ikke var sagligt grundlag for at holde papirerne hemmelige.

- Det er interessant læsning, som viser, at Sønderborg Forsyning åbenbart er kommet i tvivl om deres undersøgelsestilladelse fra 2017 kan blive taget fra dem, hvis de går ind i et delt ejerskab om havmølleparken, siger han.

Forhandlinger med hovedstaden

Dokumenterne viser, at der sidste år var drøftelser mellem Sønderborg Forsyning og Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) med det formål, at hovedstadsvirksomheden skulle indtræde som 50 procents medejer af vindmølleparken.

Sønderborg Forsyning bad i den forbindelse om en vurdering fra Energistyrelsen for at få bekræftet, at projektet i så fald kunne gennemføres.

”Det ønskes på forhånd afklaret, at dette ikke vil give anledning til indsigelser fra Energistyrelsen i forhold til de tidligere meddelte afgørelser om forhåndsundersøgelsestilladelse til projektet”, står der i henvendelsen.

INDSLAG Havmøller i ny modvind.00_00_24_43.Still001
Foto: Red Lillebælt

Assens borgmester Søren Steen Andersen (V) kalder oplysningerne "interessante".

- Når der er så stor en ekstern aktør, der kommer udefra og træder ind i selskabet, vil det være en stor ændring i hele forudsætningen for tilladelsen til havmølleparken, og så kan man ikke køre under den gamle lovgivning. Så er det den nye lov der giver os vetoret, hvis møllerne kommer for tæt på kysten, siger borgmesteren.

Drøftelser indstillet

Drøftelserne med Hovedstadens Energiforsyning blev dog indstillet i slutningen af januar.

"Energistyrelsen behøver herefter ikke at foretage sig yderligere i anledning af vores henvendelse" skrev Sønderborg Forsynings advokat den 27. januar til styrelsen.

TV 2 Fyn har i flere dage forsøgt at få et interview i stand med direktør Erik Kristoffersen fra Sønderborg Forsyning, men via presseafdelingen meddeles det, at det ikke er muligt på grund af ferie.

Til gengæld har vi modtaget et skriftligt svar fra direktøren på spørgsmålet om, hvorfor Sønderborg Forsyning havde behov for at få afklaret, hvad et fremmed medejerskab ville få for projektet. 

"Det er helt naturligt at få et sådant spørgsmål bekræftet af myndighederne - også selvom vi ikke er i tvivl. Vores vurdering er, at tilladelsen ikke skifter ejer – det vil fortsat være Lillebælt Vind A/S, der har tilladelsen", skriver Erik Kristoffersen.

Det vækker dog undren i Assens Kommune, at Sønderborg Forsyning ikke ønskede at få sit eget spørgsmål besvaret.

- De kunne jo bare have bedt om at få svaret alligevel. Efter vores opfattelse ville svaret have været, at der med så stor ekstern kapital udefra, ja så ville konsekvensen være, at projektet falder ind under den nye lovgivning og dermed give os vetoret, siger Søren Steen Andersen

Ny koncern i spil

For få uger siden kom det frem, at Sønderborg Forsyning efterfølgende har fundet en ny partner. Nu er det European Energy koncernen, som skal hjælpe med at udvikle projektet i Lillebælt.

"Partnerskabsaftalen omfatter begge parters forpligtelse til at stille de nødvendige oplysninger, erfaringer, kompetencer og ressourcer til rådighed med det formål at udvikle projektet. Med den nuværende aftale indtræder European Energy ikke som kapitalejer, skriver direktøren til TV 2 Fyn, som ikke har haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Dokumenterne har ikke desto mindre givet havmøllemodstanderne et lille håb om, at hele projektet i sidste ende falder til jorden, fordi Sønderborg Forsyning næppe kan klare opgaven uden eksterne selskaber som medejere.

- Sønderborg kan ikke bære det her alene. Det skal virkelig mange penge til. Vi er i milliardklassen, også i forhold til, at der skal laves nye foranstaltninger i forhold til lys i toppen og radaranlæg, så parken ikke generer flyvestation Skrydstrup. Det skal laves rigtig mange ting, der koster rigtig, rigtig, rigtig mange penge, siger Søren Steen Andersen.

Det samlede budget for etablering af Lillebælt Syd Vindmøllepark er cirka 1,6 milliarder kroner.