Assens-bryggeri hårdt presset på økonomien efter fem år i træk med underskud

Underskud på 43 millioner kroner under nyt finsk ejerskab. Omsætningen steg, men det gjorde underskuddet også.

Det går ikke så godt på Bryggeriet Vestfyen i Assens.

Hvad der skulle have været en fynsk genrejsning af det mellemstore fynske bryggeri med godt 100 ansatte er kommet haltende i gang efter, at bryggeriet i september 2021 blev overtaget af finske Olvi.

Sidste år fik Assens-bryggeriet et underskud før skat på 43 millioner kroner – en forværring på godt halvanden million kroner fra 2022. 

Det er femte år i træk, at bryggeriet har underskud, og det nyeste regnskab er det dårligste i den periode. Det vestfynske bryggeri har haft en negativ drift på 100 millioner kroner de seneste fem år.

Omsætningen steg en smule til 190 millioner kroner.

Ifølge ledelsesberetningen blev 2023 væsentligt mere udfordrende end forventet ved årets start.

Råvarepriserne, inflationen og renterne steg, og det måtte lægges på priserne.

- Desværre oplevede vi en nedgang i samarbejdet med nogle af vores kontraktkunder, som medførte en mindre omsætning end forventet. Udfasningen af Aldi, der lukkede ned i Danmark i 2023, blev håndteret succesfuldt uden ekstra omkostninger, men med en forventet nedgang i vores samlede omsætning, hedder det i ledelsesberetningen. 

Mere fokus på LIDL

Fremadrettet vil bryggeriet lægge stor vægt på et samarbejde med LIDL for at forbedre resultaterne.

Gælden til moderselskabet var ved indgangen til 2024 på 112 millioner kroner.

Som følge af udfordringerne har bryggeriet gennemgået alle kontrakter og sortimenter med henblik på sanering og optimering af økonomien.

- Vi har fortsat arbejdet på at optimere vores prissætning i samarbejde med vores partnere, hvilket har ført til yderligere justeringer for at sikre en sund forretningsmodel. Disse tiltag er allerede begyndt at bære frugt og forventes at have en positiv effekt i det kommende år. En større investering i ny teknologi har øget vores produktionskapacitet og sikret fuld udnyttelse af vores ressourcer, hedder det i ledelsesberetningen.

Det finske moderselskab har styrket Assens-virksomheden økonomisk ved at konvertere gæld til egenkapital.

For det kommende år forventer ledelsen, at nettoomsætningen vil ligge i niveauet 200-230 millioner kroner og et underskud i niveauet 15-20 millioner kroner.

Fra 2025 forventes positiv indtjening og styrket likviditet.

Fem års plan

Med henblik på bryggeriets fremtid oplyses det, at man vil styrke sin position på det danske marked og gradvist implementere en eksportstrategi i samarbejde med eksportteamet fra moderselskabet.

- Det indebærer en dedikation til at identificere og udnytte potentielle nye forretningsmuligheder, herunder udvidelse af salgskanaler og tiltrækning af nye kunder. Der vil desuden være en betydelig indsats for introduktionen af nye produkter og et tæt samarbejde med koncernforbundne bryggerier for at udvide produktsortimentet, der supplerer vores eksisterende brands og styrker vores position på markedet, hedder det.

Parallelt hermed er der udarbejdet investeringsplaner for de kommende fem år med fokus på optimering af produktionsfaciliteterne for at opnå øget effektivitet, produktionskapacitet og højere produktkvalitet. Der vil ligeledes være investeringer i energi- og vandbesparende udstyr med det formål at reducere produktionsomkostningerne på lang sigt.

Oversigt

    Oversigt