Assens har landets værste arbejdsmiljø

Virksomhederne i Assens Kommune er dem, der har flest problemer med arbejdsmiljøet i hele Danmark. Det viser en undersøgelse fra Ugebrevet A4.

I 2012 besøgte Arbejdstilsynet 161 virksomheder i Assens Kommune, og i 152 af tilfældene fandt Arbejdstilsynet en overtrædelse af Arbejdsmiljøloven. Det resultat placerer Assens som den kommune i landet med flest arbejdsmiljøsager i forhold til antal besøg på virksomheder i de forskellige kommuner.

Undersøgelsen fortæller ikke noget om hvilke typer af afgørelser virksomhederne i Assens har fået, hvor mange virksomheder, der har fået påbud og hvor alvorlige de er.

Borgmesteren i Assens forstår ikke den dårlige placering i undersøgelsen, og vil nu tage undersøgelsen op med erhvervslivet i kommunen.

- Vi har en god dialog med vores virksomheder, så hvis det er noget, som giver en særlig karakteristik af virksomhederne i Assens Kommune, så bliver det et tema, som vi i fællesskab kan forholde os til, siger borgmester Finn Brunse(S) til Ugebrevet A4.

Generelt viser undersøgelsen, at der er flest problemer med arbejdsmiljøet i jyske virksomheder og færrest problemer hos erhvervslivet på Sjælland.

I en undersøgelse af antallet af sager om såkaldt ulykkesrisici placerer både Ærø og Kerteminde sig også i top. Virksomhederne på Ærø fik flest anmærkninger i reglerne om overtrædelser af ulykkesrisici, mens erhvervslivet i Kerteminde fik næstflest anmærkninger - begge i forhold til aflagte virksomhedsbesøg.