I det fynske folks tjeneste

Assens Kommune fyrer ansatte

Assens Kommune skal spare. 18-20 stillinger er nedlagt og kommunens kultur- og fritidschef bliver fyret.

Assens Kommune har gennemført en nedskæring i administationen. Målet er besparelser på 18,8 millioner kroner i perioden 2007-2010.

- Byrådet besluttede i starten af valgperioden og de efterfølgende budgetår, at vi som en konsekvens af kommunalreformen og som en konsekvens af, at der opføres et nyt rådhus, skulle gennemføre besparelser på administrationen på godt 19 mio. kr. Det mål har vi nu indfriet, siger kommunaldirektør Henning Qvick.

Samtidig ændrer administrationen sin organisation. Udviklings- og Kommunikationsafdelingen splittes op, og Udviklingsafdelingen lægges sammen med Kultur- og Fritidsafdelingen.

Det betyder, at Niels Petterson, kommunens kultur- og fritidschef, afskediges.

Besparelserne på de 18,8 mio. kr er dels hentet på stillinger, dels på driften.

- Over en fireårig periode har vi hentet besparelser på lederstillinger på 10,8 mio. Desuden er der hentet effektiviseringer for ca. 6,5 mio. kr. svarende til 18-20 stillinger på administrative medarbejdere og sagsbehandlere, ligesom der er reduceret for ca. 1,5 mio. kr. på den øvrige drift til fx videre- og efteruddannelse af personalet, siger Henning Qvick.