Assens ophæver salg af campingplads

Økonomiudvalget i Assens har besluttet at ophæve aftalen om salg af campingpladsen i Assens by.

Det var et enigt Økonomiudvalg, der på et ekstraordinært møde den 7. april besluttede, at ophæve handlen med Per Blaabjerg om campingpladsen.

Beslutningen er truffet på baggrund af embedslægens vurderinger og rådgivning fra Assens Kommunes advokat, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Embedslægen konkluderer i sin vurdering blandt andet, at:

?? Ud fra en sundhedsmæssig vurdering må det anses for uhensigtsmæssigt at genetablere eller ny-etablere f.eks. en campingplads når det på forhånd må forudses, at denne form for arealanvendelse vil udgøre et muligt sundhedsproblem mange år ud i fremtiden. Det vurderes ikke ud fra de foreliggende data muligt at udlægge delområder, som kan anses for forureningsfri eller med forurening af helt bagatelagtig karakter.?

Borgermester: Det er ærgerligt

- Det er selvfølgelig utrolig ærgerligt for alle parter, at vores veje nu er nødt til at skilles, men som kommune havde vi brug for en klar "frifindelse" af annekspladsen i forhold til det sundhedsmæssige aspekt, siger borgmester Søren Steen Andersen.

Assens Kommune tilbagebetaler købesummen og vil gå i dialog med Per Blaabjerg om kompensation i forhold til de udgifter, der kan være afholdt i arbejdet med at forbedre campingpladsen.

Desuden er Assens Kommune indstillet på at udvise fleksibilitet i forhold til at få afviklet de reservationer, som der allerede foreligger for denne sæson.

- Embedslægens anbefalinger er klare i forhold til at bruge pladsen som telt- og campingplads, og vi har valgt at følge hans anbefalinger og på den baggrund ophæve aftalen med Per Blaabjerg, siger borgmester Søren Steen Andersen.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der nu skal ske med arealet.