Assens skal inspirere justitsministeren

Justitsminister Lars Barfoed kommer på onsdag til Fyn for at lære mere om hvordan lokalpolitiet fungerer. I Assens skal Lars Barfoed se hvad det nye bofælleskab mellem kommune og politi betyder.

Den nye politistation i Assens er indrettet i den tidligere sukkerfabrik på Daniscogrunden i Assens, og i samme bygning ligger også kommunens nye rådhus.

- Vi ser naturligvis meget frem til justitsminister Lars Barfoeds besøg og til at få mulighed for at vise vores nye lokaler frem og fortælle om nogle af alle de muligheder, vores fremtidige bofællesskab giver. Med indretningen af den nye Lokalpolitistation i Daniscobygningen, er der lagt op til et unikt samarbejde mellem to offentlige myndigheder med bl.a. "én indgang" for borgerne i Assens Kommune. Der bliver bl.a. fælles ekspedition i "Borgerservice", hvilket giver store fordele for borgerne, der kun skal henvende sig ét sted, siger Ann Kate Pedersen, leder af Assens Lokalpoliti.

Naboskabet mellem politi og kommune vil samtidig give mulighed for at myndighederne kan arbejde endnu tættere sammen om det kriminalitetsforebyggende arbejde.

- Det er rigtig glædeligt, at vi nu samler politiet og Borgerservice i samme bygning og dermed kan udnytte de synergier, det skaber. Et naboskab mellem politi og rådhus er, så vidt vides, unikt, og kan måske også inspirere andre kommuner. Samtidig var intentionen med kommunalreformen jo netop at skabe én indgang til kommunen for borgerne. Med en fælles borgerservicefunktion for den kommunale forvaltning og det statslige nærpoliti udvides denne mulighed for borgerne i Assens Kommune, siger Finn Brunse(S).