Assens styrker indsats overfor udsatte unge

Assens er en af fire kommuner, der har fået tilsammen ni millioner kroner fra social- og indenrigsministeren til styrkelse af indsatsen overfor udsatte børn og unge.

Assens, Jammerbugt, Herning og Egedal Kommuner har tilsammen fået ni millioner kroner, der skal bruges til en styrkelse af forebyggelsen af tvangsfjernelser af børn og unge.

Det skal ske ved at opdage børn, der mistrives, tidligere, at gribe ind hurtigt med den rigtige hjælp og at følge op på, om det virker.

- Det er ikke nok at sætte en indsats igang. Vi skal også interessere os for, om hjælpen virker, siger social- og indenrigsminister Karen Elleman.

Afgørende i den forbindelse er, at fagpersoner omkring børnene, for eksempel sundhedsplejersken, sagsbehandleren og pædagogen, taler bedre sammen, så familierne oplever, at hjælpen er sammenhængende.

- Jeg er overbevist om, at det er den rigtige vej at gå, så flere kan få en god barndom i trygge rammer, siger Karen Elleman.

På landsplan er cirka 11.000 børn anbragt udenfor hjemmet i plejefamilier eller på institutioner.

Helt undgås kan det ikke, men det ses som et mål at nedbringe antallet.