Beboere frygter ny grusgrav

En gruppe beboere i Allerup ved Broby er mildt sagt utilfredse. Region Syddanmark har nemlig planer om at tillade en grusgrav tæt ved deres huse

Peter Szøts er en af dem, der reagerer på planerne for grusgravning ved landsbyen Allerup mellem Broby og Nørre Broby.

- Området lige op til vores hus er udpeget som gravegrænse, og i området skal der i værste fald graves 22 meter ned, siger Peter Szøts fra Allerup.

Vil mobilisere områdets beboere

Beboerne mener ikke, det er nødvendigt at åbne nye grusgrave.

- Vi kommer til at bliver stavnsbundet her de næste 25-30 år, siger Michael Kragh-Schmidt fra Allerup.

Beboerne har nu nedsat en arbejdsgruppe, som vil lave en indsigelse til planen og mobilisere områdets beboere.

Kommune betænkelig

Assens Kommune har også gjort indsigelser mod planerne om grusgrav ved Allerup.

- Kommunen er betænkelig ved ansøgningen til graveområde ved Allerup på grund af dårlige vejforhold, landskabelige interesser og private vandboringer, fremgår det af Regions Syddanmarks redegørelse for planerne.

Formanden for regionens råstofudvalg, den konservative Bent Beckmann, siger til TV 2/FYN, at han først vil kommentere sagen, når høringsfristen er udløbet efter 27. februar.

Planer om grusgravning ved Allerup

2401 Grusgrav grafik

Her bor familien Szøts. Som en række andre bor familien Kragh-Schmidt inde i selve det område, som er udlagt til grusgravning i den råstofplan, Region Syddanmark netop har sendt i høring. Men det bliver ikke med beboernes gode vilje.