Boligafdelinger reddet fra konkurs

Det er lykkedes at redde 10 ud af 11 konkurstruede boligafdelinger i henholdsvis Aarup og Glamsbjerg.

Til gengæld er der indgivet konkursbegæring imod en enkelt afdeling på Bygmarken i Glamsbjerg.

Konkursbegæringen kommer ikke direkte til at få betydning for beboernes lejemål, da de er sikret gennem deres lejekontrakter.

Lejerne kan blive boende, men leejrne pågældende afdeling vil torsdag blive orienteret om situationen på et møde på Glamsbjerg Hotel.

Bygmarken i Glamsbjerg går konkurs

Aarup Boligselskab kom i 2005 i økonomiske vanskeligheder, og de daværende kommunalbestyrelser Aarup og Glamsbjerg kommuner besluttede, at overlade administrationen til et andet selskab.

Både Assens Kommune, Landsbyggefonden og beboerne i de berørte boligafdelinger, har godkendt de økonomiske redningsplaner, og nu ventes der blot på, at også kreditforeningerne accepterer.

Men for en enkelt af de i alt 11 boligafdelinger er det som nævnt desværre ikke lykkedes at finde en løsning. Det drejer sig om afdeling 10 på Bygmarken i Glamsbjerg med 16 boliger.

Denne afdeling blev i 2001 købt af Aarup Boligselskab uden nogen form for offentlig støtte.

Efter en række forhandlinger er det ikke lykkedes at få en aftale på plads med kreditforening og banker, og der er nu indgivet konkursbegæring.