Budgetforlig på plads i Assens Byråd

Tre partier indgik sent mandag aften budgetforlig for Assens Kommune.

Et flertal bestående af Socialdemokrater, Radikale og SF indgik budgetforliget, efter det stod klart, at der ikke kunne opnås enighed med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en budgetaftale, oplyser borgmester Finn Brunse, Soc.dem.

Forliget er dermed indgået med det snævrest mulige flertal på 15 byrådsmedlemmer. Udenfor står 14 byrådsmedlemmer.

Budgettet betyder en uændret skatteprocent på 26,1 procent, så budgetaftalen mellem KL og regeringen overholdes.

Udviklingspuljer til landsbyerne

I følge de borgerlige partier strandede forhandlingerne på, om der skulle skæres i åbningstiden i daginstitutionerne. Netop på det område skal der gennemføres besparelser for lidt over fire millioner kroner.

De borgerlige partier ønsker også fortsatte udviklingspuljer til landsbyerne, rationaliseringer af administrationen og klimainvesteringer i kommunens bygninger, oplyser Søren Steen Andersen fra Venstre.

Assens Kommune har mistet indtægter på 36 millioner kroner blandt andet på grund af skattereformen, og samtidig er udgiften på det specialiserede socialområde vokset betydeligt.

Da tre partier har indgået en aftale med uændret skat, har det været nødvendigt samtidig med at justere budgetterne.

Nedskæringer og justeringer

På folkeskoleområdet og til Pilehaveskolen er der afsat 8,3 millioner kroner. og gennemført besparelser på 1,5 millioner kroner.

På ældreområdet er der tilført 9 millioner kroner. og gennemført besparelser og effektiviseringen for 3,78 millioner kroner.

På handicap- og psykiatriområdet er der tilført 6 millioner kroner. og sparet 1,3 millioner kroner.

På daginstitutionsområdet gennemføres besparelser for 4,278 millioner kroner.

På det administrative område gennemføres yderligere besparelser på 2 mio. kr., således at de samlede administrationsomkostninger er mindsket med 18,7 millioner kroner. siden den ny kommune blev dannet 1. januar 2007.