I det fynske folks tjeneste

Den gode historie på landkortet

Den gode historie skal på landkortet over Assens.

Assens Kommune sætter den gode historie og bedre adgangsveje til naturen på landkortet. 

Lige nu arbejder en såkaldt stigruppe på otte personer på at registrere de stier i naturen, der findes i forvejen. Stierne tegnes ind på et samlet kort, som i sidste ende lander ude i bibliotekerne og på turistkontoret til gavn for naturelskere.

Imens samler Karen Mann, naturformidler i Assens Kommune, på gode historier om bestemte steder, landskaber og ruter i Assens natur. 

Historier og lup

"Den gode historie" kommer til at indgå i en bred vifte af tilbud til gæster i naturen.

Forslag til aktiviteter og små depoter med net og lupper og andre relevante redskaber skal ligge derude til gæster i naturen, som også får mulighed for at læse en god historie om det sted, de er nået frem til.
Guidede ture indgår også som en del af viften, når Assens Kommune de næste tre år sætter fokus på naturformidling.

Karen Mann understreger, at det hele ikke bliver slået op på én gang.

- Det er nødvendigt at prioritere, og i første omgang gælder det om at registrere og kortlægge de stier, der er.

Ifølge Karen Mann kan lodsejerne tage det roligt.

- Vi har ingen planer om at tromle noget hen over hovederne på lodsejerne. Det handler om at skabe noget i en gensidig god dialog. Andet vil jeg slet ikke være med til, siger Karen Mann.

Karen Mann sidder alene på posten som naturformidler. Hun arbejder dog sammen med en arbejdsgruppe med folk fra så forskellige kommunale afdelinger og forvaltningsområder som sundhed og kommunikation, natur og miljø og kultur og fritid.

Et tilskud fra Friluftsrådet på 110.000 kroner om året i tre år danner grundlag for en del af den øgede satsning på lokal naturformidling i Assens. 

Desuden sikrer det kommunale budget, at Karen Mannnu er ansat på fuld tid som kommunens eneste naturformidler.