DNA-register for hunde var aprilsnar

Tirsdag fortalte vi, at Assens Kommune vil tage helt nye og avancerede våben i brug mod hundelorte. Våbnene er en nyudviklet app til smartphones og et nyt DNA-register for kommunens hunde. Men det var altså en aprilsnar.

Det var Assens kommune, der selv havde fundet på aprilsnaren. Men selvom der altså var tale om en aprilsnar, er historien et stille opråb fra kommunen til de af byens borgere der stadig ikke kan finde ud af, at fjerne deres hunds efterladenskaber.