Drikkevand på Helnæs renere

Mængden af E-colibakterier i vandet fra Helnæs Vandværk er faldende, men beboerne skal stadig koge vandet.

De seneste prøver viser, at mængden af bakterier i vandet fra Helnæs Vandværk falder.

Myndighederne har lavet en mindre reparation et enkelt sted på ledningsnettet og gennemført massiv gennemskylning af nettet.

Det mener miljø- og naturchef i Assens Kommune, Annette Bæk, forklarer faldet i mængden af bakterier:

- Den forurening, vi har ledt efter den sidste uge, har vi nu en begrundet formodning om, at vi har fået indsnævret, siger hun.

Der bliver stadig skyllet rør og taget prøver, og resultaterne af dem ventes først klar tirsdag, så mindst indtil da skal beboerne koge drikkevand og vand til madlavning.

Kogepåbuddet kan først ophæves, når der er taget to på hinanden følgende rene prøver.