I det fynske folks tjeneste

Energi Fyn investerer i Assens

Energi Fyn investerer 42 millioner kroner i et såkaldt regulerkraftanlæg i Assens. Samtidig indledes et tæt samarbejde med Assens Fjernvarme.

Regulerkraftanlægget ved Kratholm i Bellinge

Et regulerkraftanlæg er et kombineret kraftværk og varmecentral, som er hurtigt startende og nemt at regulere.

Det øger forsyningssikkerheden i det danske elnet, som oplever store variationer i produktion og efterspørgsel på grund af den stigende brug af vindmøller.

Udover samarbejde om etablering af regulerkraftværket vil Energi Fyn og Assens Fjernvarme indlede samarbejde på en række driftsområder til gavn for lokalsamfundet, erhvervslivet og miljøet.

Anlægget, der bygges lige ved siden af Assens Fjernvarme ventes taget i brug i juli 2007.

Energi Fyn er allerede igang med et tilsvarende projekt i Bellinge i samarbejde med Odense Fjernvarme.