Energipil giver landmænd sikker indtægt

Stor succes med energipil på Vestfyn. Landmændene er sikret en god indtægt, og Assens Fjernvarme får CO2 neutralt brændsel.

Landmændene har lavet faste lange kontrakter med Assens Fjernvarme, og det betyder, at det, i modsætning til korn, giver en sikker indtjening.

Energipil fungerer som en hurtigtvoksende skov, som man kan fælde hvert andet år. Pilen kan vokse 5 meter på en sommer. Så istedet for at fælde træer for at få flis, kan man høste pil. Og pil er samtidig godt for miljøet.

Hos Claus Hestholm ved Assens er pilen først kommet i jorden i foråret, men er allerede nået op i et par meters højde.

- Her har jeg en fast pris i forhold til kornprisen, som har svinget rigtigt meget de sidste to år. Har får vi et positivt dækningsbidrag, der ville have knebet med korn i år, siger landmand Claus Hestholm.

Fjernvarmeværk ønsker lokal brændsel

Projektet begyndte i 2006, hvor Assens Fjernvarme kunne se, at de var i risikozonen for at komme til at mangle brændsel til værket.

Assens Fjernvarme ønskede at sikre en lokal forsyning af brændsel, og hyrede i midten af 2007 Patriotisk Selskab til at hjælpe dem at finde landmænd, der ville dyrke dette brændsel i form af energipil.

I foråret 2009 blev 100 hektar plantet til med pil, og der er nu vokset til en højde af 3-4 meter.

Planen er at der skal tilplantes 500 hektar med energipil, og det kan erstatte 2,5 millioner liter fyringsolie.