I det fynske folks tjeneste

Fokus på unge kriminelle

Det forebyggende arbejde med unge kriminelle skal styrkes. Der for har Assens Kommune slået to nye stillinger op som SSP konsulenter.

Byrådet i Assens Kommune besluttede at bevilliger yderligere 960.000 kroner for at styrke SSP-samarbejdet i kommunen.
 
- Ved at opprioritere SSP medarbejderkraften, får vi nu mulighed for at være endnu mere på forkant med de unges handlinger og færden i kommunen. I sidste ende skal det gerne føre til, at vi opfanger begyndende kriminalitets- og misbrugsproblemer så tidligt, som det overhovedet er muligt, siger Mogens Mulle Johansen, formand for Børne- og undervisningsudvalget.
 
SSP konsulenterne indgår i tværgående sammenhænge i samarbejde med skolerne, socialområdet og Politiet og har en stor kontaktflade til kommunens unge.
 
De nye ansatte i SSP organisationen vil være meget ude blandt de unge og være der, hvor behovene opstår.