I det fynske folks tjeneste

Forskere skal eksperimentere med vestfynske vandløb

Der skal forskes i vandløbene i Assens Kommune de næste fire år. Projektet handler om grødeskæring og er et samarbejde med Aarhus Universitet.

Det er grødeskærings indvirkning på miljøtilstanden i vandløb, som forskningsprojektet blandt andet skal vise. Foto: Ken Petersen

Forskere kommer til at flokkes om vandløb og landbrugsarealer i Assens Kommune de næste fire år. Kommunen skal være centrum for et forskningsprojekt i grødeskæring i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet.

Det er promilleafgiftsfonden for Landbrug, som blandt andet giver syv millioner kroner til projektet, der også er støttet af HedeDanmark, Havørred Fyn, Assens Kommune og Aarhus Universitet.

- Vi glæder os til det spændende samarbejde. Forskningsprojektet er ekstraordinært. Med projektet får vi databaseret evidens i forhold til grødeskærings effekter. Det findes der ikke på nuværende tidspunkt, siger Annette Baattrup-Pedersen i en pressemeddelse.

Hun er seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience – vandløbs- og ådalsøkologi, og en del af projektets styregruppe.

Hvad er grødeskæring?

Grøde er planter, der gror i vandløb. Grødeskæring foretages for at sænke vandstanden og til at forbedre vandløbenes evne til at bortlede overskydende vand, først og fremmest fra landbrugsarealer, men også fra andre typer af arealer.

Andre kommuner vil kigge på Assens

Myndigheder og landbruget har i flere år efterspurgt viden om grødeskæringsmetoders indflydelse på miljøtilstanden i små vandløb og evnen til at lede vandet væk. Det er håbet, at forskningsprojektet i Assens Kommune kan levere databaseret viden indenfor emnet.

- Andre kommuner vil kigge mod Assens Kommune, og også internationalt vil der være interesse for resultaterne af projektet. Det er fantastisk, at vi kan stå i spidsen for sådan et banebrydende projekt. Jeg håber, at landbruget vil bakke op om projektet, siger Dan Gørtz(V), udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan i Assens Kommune.

Assens Kommune skal nu finde de vandløb, som forskerne skal bruge til deres forsøg. Det vil ske i samarbejde med de lokale landboforeninger, landmænd og øvrige lodsejere. 

Læs også Nye vandplaner kan oversvømme Ole Mogensens marker