Forsvarets radarer kan stoppe vindmøllepark i Lillebælt

En planlagt vindmøllepark i det sydlige Lillebælt vil forstyrre Forsvarets radarer i området. Derfor håber modtanderne nu, at hele projektet skrinlægges.

Sønderborg Kommunes planer om en ny havvindmøllepark i det sydlige Lillebælt har mødt massiv modstand på Helnæs.

- Vi håber jo på, at de flytter deres investering og bruger strømmen fra Nordsøen i stedet for, siger Ashton Funck, som er formand for foreningen 'Red Lillebælt'.

Nu kan det vise sig, at redningen kommer fra en uventet kant. Vindmøllerne vil nemlig forstyrre Forsvarets radarer i området. I et høringssvar fra Forsvaret fremgår det blandt andet, at:

”Opførelse af vindmølleparken ved Lillebælt syd vil medføre betydelige gener i forhold til Forsvarets nærliggende radarer.”

Kan koste trecifret millionbeløb

Dermed skal der foretages såkaldte afværgeforanstaltninger, som gør, at radarerne ikke bliver forstyrret, og det giver modstanderne håb om, at projektet måske skrinlægges.

- Vores forhåbning er, at de afværgeforanstaltninger medfører, at projektet lægges i graven, og man finder en investering et andet sted, siger Ashton Funck.

Forsvaret gør det i samme høringssvar klart, at man ikke vil betale for et nyt radaranlæg:

”Finansiering af analyser, etablering og integration af alle nødvendige afværgeforanstaltninger er Forsvarsministeriet uvedkommende”

Med andre ord er det Sønderborg Kommunes ansvar at betale for, at en eventuel vindmølllepark i Lillebælt ikke kommer til at forstyrre Forsvarets nærliggende radarer.

Ifølge et referat fra et møde mellem Energistyrelsen og Forsvaret i september sidste år kan prisen for nye radarer: "... variere fra cirka 10 millioner kroner til over 100 millioner kroner."

Betydelige gener

Assens' borgmester glæder sig også over, at Forsvaret melder sig på banen i sagen. Han har længe protesteret mod de store havmøller på op til 200 meter i højden, som skal placeres omkring fire kilometer fra den fynske kyst.

- Så er der endnu en part, for hvem det giver betydelige gener, for det gør det også for det smukke og unikke landskab, der er her ved Lillebælt Syd, siger Søren Steen Andersen (V).

Også han håber, at de store omkostninger og gener vil få konsekvenser for projektets udførelse.

- Det må jo give projektholderen en kæmpe usikkerhed. Det er et stort antal millioner, som kan være trecifret, der skal lægges oven i etableringsomkostningerne, siger Søren Steen Andersen og fortsætter:

- Vi har levet med en usikkerhed her i en årrække, og det kan man lige så godt få ryddet ud i med det samme. Der er ingen skam i det.

Sønderborg ændrer ikke planer

Det er Sønderborg Kommune, der via sit forsyningsselskab står bag planerne om vindmølleparken. I dag lyder det fra borgmesteren, at projektet fortsat er i proces.

- Vi har drøftet det med Energistyrelsen, og det er vores vurdering, at det ikke har været årsag til at ændre planer, siger Erik Lauritzen (S), borgmester i Sønderborg Kommune.

Kan de afværgeforanstaltninger, som forsvaret kræver, blive så dyre, at projektet må droppes?

- Vi har ikke nogen præcis angivelse af, hvilke afværgeforanstaltninger, man tænker, er nødvendige, så det er svært at sige, men vores vurdering er, at det kan holdes indenfor budgettet.

Hvis det er 100 eller 150 millioner, kan projektet så stadig bære det?

- Det kan jeg ikke sige, for vi kender ikke de eventuelle krav, der måtte være. Vi kender ikke engang den præcise økonomi i projektet endnu, siger Erik Lauritzen (S).