I det fynske folks tjeneste

Skal betale millioner: Fynsk entreprenør vinder retssag mod forsyningsselskab

Entreprenørfirmaet TC Anlæg står til fem millioner kroner i erstatning, efter at Assens Forsyning er dømt i retten for at bryde reglerne for udbud.

Assens Forsyning er fredag blevet dømt i retten for brud for reglerne for udbud. Foto: Morten Albek

Assens Forsyning er fredag blevet dømt i retten for brud for reglerne for udbud. Det sker efter en langvarig konflikt med entreprenørfirmaet TC Anlæg.

TC Anlæg har vundet sagen og står nu til at modtage en millionerstatning fra Assens Forsyning.

Assens Spildevand A/S, som er et selskab under Assens Forsyning A/S, skal betale fem millioner kroner i erstatning til TC Anlæg.

Dertil kommer såkaldte procesrenter på op imod 700.000 kroner og sagsomkostninger på 295.300 kroner. 

Læs også Strid om millioner: Fynsk entreprenør lægger sag an mod forsyningsselskab

Hos Assens Forsyning vil man først kommentere dommen, når den er gennemgået i detaljer.

- Det er en kompliceret sag, og vi har behov for at se dommens præmisser, siger forsyningsselskabets kommunikationsmedarbejder Gerdt Hylbæk Nielsen til TV 2 Fyn.

Af samme årsag er det også uafklaret, om Assens Spildevand A/S vil anke dommen. Fristen for at anke er fire uger. 

- Det er en sag, der involverer flere parter end blot forsyningen og TC Anlæg. Vi har en række rådgivere, hvis rolle i sagen, vi skal have undersøgt, siger Gerdt Hylbæk Nielsen.

I Assens Forsyning bliver der nu indkaldt til et ekstraordinært møde i selskabets bestyrelse, hvor der sidder fem medlemmer udpeget af Assens Byråd.

Vi har en række rådgivere, hvis rolle i sagen vi skal have undersøgt.

Gerdt Hylbæk Nielsen, Assens Forsyning

Hos TC Anlæg A/S er bestyrelsesformand Torben Clausen glad for dommen.

- Det er ikke for pengenes skyld, vi kunne sådan set også have fået mere i erstatning. Der har været flere uregelmæssigheder end dem, der er kommet frem i retten, siger Torben Clausen til TV 2 Fyn. 

- Men det er godt at få ret, siger han.

Vil TC Anlæg og Assens Forsyning kunne samarbejde fremover efter denne konflikt?

- Der er flere spildevandsledninger, der udbydes inden for den nærmeste fremtid, og vi byder gerne ind. Men jeg anser det for at være usandsynligt, at Assens Forsyning inviterer os ind, siger Torben Clausen.

TC Anlæg: Udbud i strid med reglerne

Som TV 2 Fyn tidligere har beskrevet, handler striden om et udbud, hvor Assens Spildevand har bedt flere entreprenørfirmaer om at byde ind på en opgave til en anslået værdi af 100 millioner kroner. 

TC Anlæg bød ind på opgaven, men den endte med at gå til en af virksomhedens konkurrenter.

Den store udbudsforretning blev imidlertid ifølge TC Anlæg gennemført i strid med reglerne, og den konklusion er Retten i Odense altså nu også kommet frem til.

Læs også Bøvl med spildevand koster skatteborgerne en milliard kroner

Arbejdet fortsætter trods dom

Millionerstatningen til TC Anlæg skal ifølge dommen falde inden for 14 dage.

Som en del af konflikten havde TC Anlæg også krævet, at udbuddet blev annulleret, men dette er blevet afvist af retten.

Det betyder, at gravearbejdet kan fortsætte med den nuværende entreprenør Per Aarsleff A/S.

DET HANDLER STRIDEN OM

Assens Spildevand A/S har udbudt en totalentreprise, som er første etape af et rørsystem til transport af spildevand mellem et nyt renseanlæg i Assens og to mindre renseanlæg i Gummerup og ved Aa Strand, samt en spildevandsledning fra virksomheden Kerry i Glamsbjerg til Assens.

Entreprisens anslåede værdi er 100 millioner kroner eksklusive moms.

Fire entreprenørfirmaer har budt på opgaven. TC Anlæg var med i opløbet, men fik ikke opgaven. 

TC Anlæg A/S mener, at Assens Spildevand A/S har handlet i strid med Udbudsloven.

Udbudslovens paragraf 2: En ordregiver skal ved offentlige indkøb overholde principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Et offentligt udbud på ikke udformes med det formål at kunstigt begrænse konkurrencen.

Retten i Odense har afgjort sagen til fordel for TC Anlæg A/S.

Assens Spildevand A/S skal anerkende, at Assens Spildevand A/S har handlet ansvarspådragende ved at have tildelt totalentreprisekontrakt vedrørende Transportsystem Gummerup-Assens til Per Aarsleff A/S.

Assens Spildevand A/S skal betale 5.000.000 kroner til TC Anlæg A/S med procesrente fra den 16. april 2019 til betaling sker.