Forurening lukker campingplads delvist

Jorden under en del af campingpladsen CampOne nær marinaen i Assens er så forurenet, at en del af pladsen ikke må anvendes.

Forureningsundersøgelser viser, at jorden under en del af CampOne indeholder gas, som der er minimal risiko for kan eksplodere, og generelt er området så forurenet, at embedslægen fraråder at tage den i brug i 2014.

Det meste af pladsen kan dog bruges og tages i brug, når campingsæsonen begynder 12. april.

Borgmester Søren Steen Andersen, Venstre, siger, at kommunen nu vil udarbejde en plan for at rense området for gas og anden forurening, som skal være klar til vedtagelse i byrådet i maj.

- Ambitionen er, at det afspærrede område genåbner som campingplads fra sæson 2015, siger han.

Kendt forurening

Forureningen stammer fra en losseplads, der tidligere lå på stedet.

Derfor blev det registreret som forurenet af daværende Fyns Amt i 2000.

Dengang vurderede amtet, at området fortsat kunne bruges som campingplads.

Men i forbindelse med planer om byggeri af hotel og hytter på pladsen, er området blevet undersøgt igen, og nu vurderer embedslægen altså, at det er for risikabelt at anvende den, ligesom det er nyt, at der er risiko for gaseksplosion, selvom den er minimal.

Ikke stor risiko

Tidligere campister, som har holdt ferie på det forurenede område, kan nu blive nervøse for, om de har taget skade.

Derfor har Assens Kommune bedt ledende embedslæge Henrik L. Hansen fra Sundhedsstyrelsen vurdere risikoen.

Han udtaler:

- Hvis du er blevet udsat for lossepladsgas og CO2 (kuldioxid), medfører det ingen risiko for helbredet på sigt.

- Hvis du er blevet udsat for klorerede opløsningsmidler og kulbrinter, vil der i teorien være en øget risiko for forskellige kroniske lidelser.

- Men i betragtning af, at campisterne ikke har været udsat for en vedvarende påvirkning af klorerede opløsningsmidler og kulbrinter, kan det ikke anses for at medføre en målbar øget risiko for sygdom.

To muligheder

Assens Kommune får to mulige løsninger at vælge imellem:

Enten: Erstatte en halv meter jord på hele det forurenede område med ren jord og samtidig etablere gasdræn for at fjerne eksplosionsfaren.

Det vil koste mellem 29 og 34 millioner kroner.

Eller: En halv meter ren jord lægges ovenpå det forurenede område kombineret med gasdræn.

Det vil koste omkring ni millioner kroner.