I det fynske folks tjeneste

Fremtid: Tommerup tiltrækker de unge

Langt størstedelen af befolkningstilgangen til de to Tommerup-byer er børn, unge og personer i den arbejdsdygtige alder, viser en analyse.

Antallet af borgere i de to Tommerup-byer er vokset til over 4000. Og det er især gruppen af 19-24-årige, der vokser. Det viser en ny såkaldt by-analyse.

Generelt vokser Tommerups indbyggertal, men langt størstedelen af tilgangen er børn, unge og personer i den arbejdsdygtige alder. 

Det betyder, at Tommerups samlede aldersprofil for de 4019 indbyggere er noget yngre end gennemsnittet for andre mindre byer i Region Syddanmark.

By-analysen er et samarbejde mellem Assens Kommune og Region Syddanmark. Den giver et overblik over Tommerups styrker, udfordringer, svagheder og muligheder samt data om arbejdsmarked, uddannelsesniveau, befolkningssammensætning, ejendomspriser, indkomst og mange andre mål på byens udvikling.

- Analysen giver os en masse vigtig viden om Tommerup. Sammen med de idéer og input, vi har fået fra borgerne via borgermøder, kan vi nu lave en samlet udviklingsplan for området, siger Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune, i en pressemeddelelse.

 Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune.

Adgang til 123.000 arbejdspladser
Nærheden til Odense og Trekantområdet gør, at borgerne i Tommerup har adgang til flere end 123.000 arbejdspladser inden for 30 minutters kørsel. Og næsten tre gange så mange inden for 60 minutter, står der videre i pressemeddelelsen.

Bo Libergren (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, peger i pressemeddelelsen på, at Odense er afhængig af udviklingen i mindre byer som Tommerup, Vissenbjerg og Bellinge.

- De føder arbejdskraft ind til Odense og tilbyder andre bosætningsmuligheder. Derfor er det også vigtigt, at vi får et detaljeret billede af udviklingspotentialet i de mindre byer, hvis vi skal udnytte og forbedre udviklingen på Fyn, siger Bo Libergren.

Se hele analysen her

Fakta om by-analysen

Byanalysen af Tommerup dækker både Tommerup og Tommerup Stationsby. 

Idéen om at tænke de to "Tommerup'er" sammen som ét samlet byvækstområde blev truffet af byrådet i forbindelse med planstrategien fra 2011.

Analyseværktøjet til at undersøge Tommerup på kryds og tværs er udviklet gennem et pilotprojekt, som har haft til formål at udvikle en skabelon til at analysere tilsvarende byer med mellem 2.000 og 5.000 indbyggere og således give et sammenligneligt billede af udviklingen i mindre byer i Syddanmark.