I det fynske folks tjeneste

Fynsk landsby skal være med til at redde lokalsamfund

Befolkningen skrumper, skoler og butikker lukker og husene forfalder. Sådan ser situationen ud for mange landsbyer. Men nu skal blandt andet Ebberup i Assens Kommune være med til at vende udviklingen for landsbyerne i Danmark.

Marlene Larsen driver SPAR i Ebberup, som er en af de vigtigste søjler i landsbyens udvikling

Med et velfungerende idrætsliv, en lokal skole og en dagligvarebutik har Ebberup det, der skal til for at overleve som landsby. Det konkluderer udvalget for levedygtige landsbyer, der mandag formiddag præsenterede sine forslag til, hvordan landsbyerne i Danmark kan overleve og udvikle sig.

Fire kriterier for en levedygtig landsby

  1. Et attraktivt nærmiljø med tidssvarende boliger, en tilpasset bygningsmasse samt adgang til landskab og natur
  2. Nærhed til offentlig og privat service
  3. Tilgængelighed til beskæftigelse og gode muligheder for etablering af virksomhed
  4. Social og kulturel sammenhængskraft

Udvalget fremhæver seks landsbyer som gode eksempler på hvordan landsbyer kan udvikle sig i en positiv retning. På Fyn er Ebberup med 1.300 indbyggere fremhævet, som en landsby andre kan lære af. 

- Skolen fungerer rigtig godt med engagerede forældre og dygtige lærere. Endvidere ligger idrætsforeningerne lige ved skolen og drives ligeledes af en flok ildsjæle, så derfor har vi et fantastisk miljø for børn, voksne og pensionister. Det bidrager til stor sammenhængskraft her i byen, beretter Karin Christiansen, der er vokset op i Ebberup, i udvalgets rapport. 

I følge rapporten står Ebberup på tre ben lige som en skammel. Hvis man fjerner skolen, idrætslivet eller dagligvarebutikken, så vælter skamlen, og udviklingen risikerer at gå den forkerte vej. 

Læs også 24 timers gåtur: Til kamp for bevarelsen af Ebberup Skole

Marlene Larsen og hendes mand Jan Jørgensen står bag byens dagligvarebutik SPAR, der fungerer som et af landsbyens helt centrale omdrejningspunkter. SPAR sælger ikke bare dagligvarer, men har også en afdeling for brugskunst, et apotekerudsalg og et posthus.

- For os er det helt naturligt, at butikken har et tæt forhold til både skolen, institutioner og idrætsforeningen,
som vi eksempelvis prøver at hjælpe med plads her i butikken, hvis de skal dele noget ud – og da også med lidt sponsorpenge, fortæller Marlene Larsen i udvalgets rapport. 

02:10 Luk video

Udvalget for levedygtige landsbyer blev nedsat i 2017 af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i forbindelse med planerne om at forny planloven. Opgaven for udvalget var at sætte fornyet fokus på landsbyernes overlevelse. Udover at fremhæve seks konkrete landsbyer i Danmark kommer udvalget samtidig med 17 konkrete anbefalinger, der kan styrke landsbyerne. 

- Det er en vigtig, men også en udfordrende opgave, at skabe udvikling i landdistrikterne, herunder også at tage hånd om nogle af de centrale udfordringer landsbyerne står over for. Med de 17 anbefalinger har vi i udvalget peget på en række muligheder, vi ser for at kommuner og stat sammen med lokalsamfundene kan understøtte, at flere landsbyer omstiller sig og fornyes, så de bliver levedygtige, siger Jens Kr. A. Møller, der er formand for Udvalget for levedygtige landsbyer.

Læs også Nu kan du handle i Marlene

Blandt andet foreslår udvalget, at landsbyerne skal have nye muligheder for at finansiere udvikling af boligerne , at det skal være nemmere at komme tæt på naturen og at den kollektive trafik til landsbyerne bliver udbygget. 

Udvalgets 17 anbefalinger

1. Strategisk planlægning af kommunens landområder og landsbyer
2. Vurdering af de enkelte landsbyer og landområder med henblik på at sikre en differentieret og målrettet udvikling
3. Særlig indsats i udpegede rekonstruktionsområder
4. Styrket indsats til nedrivning og istandsættelse af boligmassen
5. BoligJobordningen udvides til at omfatte nedrivning i landzone
6. Nye finansieringsformer til at tilpasse bygningsmassen
7. Mulighed for at omplacere boliger i det åbne land
8. Et tilpasset og mere varieret boligudbud 
9. Øget tilgængelighed til landskab og natur 
10. En mere langsigtet planlægning af de nære offentlige servicetilbud
11. Nye kollektive trafikløsninger 
12. Samlokalisering af faciliteter og aktiviteter
13. Bedre digital infrastruktur
14. Erhvervsudvikling med fokus på stedbundne potentialer
15. Bedre tilgængelighed til arbejdsmarkedet
16. Tættere dialog og samarbejde mellem kommune og lokalsamfund
17. Mere fokus på faciliteter og aktiviteter, der samler landbysamfundene
08:47

Det går godt for Ebberup i Assens Kommune. Det går faktisk så godt, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, roser i en ny rapport især Ebberup for at have en velfungerende skole, idrætsforeninger med mange ildsjæle og en dagligvarebutik. Derfor mener de man skal rette blikket mod landsbyen, med de 1.300 indbyggere. Med fra Ebberuphallen, for at snakke med lokalsamfundet, havde vi vores reporter, Camilla Bøgeholt Lund. Og med fra Teglholmen for at snakke om de mindre landsbyer, var Jørgen Ole Bærenholdt, der er professor i Samfundsgeografi, på Roskilde Universitet. 

Luk video