Gammel skorsten renoveres for millioner

Renoveringen af den 128 år gamle skorsten ved Assens Rådhus går nu i gang. Skorstenen vil efter planen stå færdig i juli måned 2013.

Efter at Assens Byråd traf beslutningen om at få renoveret skorstenen på sukkerfabrikkens gamle grund i Assens, blev fire entreprenørfirmaer indbudt til at afgive en pris.

Danton A/S, Randers vandt entreprisekontrakten er på 1.755.000 kroner eksklusiv moms. Til sammenligning ville en nedbrydning af skorstenen koste 1.210.000 kroner eksklusiv moms.

Efter planen begynder Danton A/S at sætte topstillads op inden jul. Ifølge tidsplanen vil skorstenen stå færdig den 15. juli 2013, og entreprenøren giver en tiårs garanti på det udførte renoveringsarbejde.

Indskrevet i lokalplanen

Renoveringen vil tage udgangspunkt i skorstenens oprindelige udseende og højde, og den oprindelige top vil blive genetableret.

Da der blev lavet en lokalplan for det nye rådhus, blev fabriksskorstenen på lige fod med de andre kulturhistoriske bygningsværdier som hovedbygningen, saftstationen og portnerboligerne beskrevet som bevaringsværdig.

Fakta om skorstenen