I det fynske folks tjeneste

Giftrester lukker vandværk ved Assens

Vandprøver med nedbrydningsprodukt fra sprøjtegift lukker Sønderby Vandværk ved Assens.

Borgere, der er koblet på Sønderbys Vandværk, modtager indtil videre vand fra Ebberup Vandværk.

Vandprøver foretaget på Sønderby Vandværk har afsløret indhold af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon på 1,3 mikrogram per liter. Den tilladte grænseværdi er 0,1 mikrogram per liter.

Vandværket er derfor lukket på ubestemt tid. oplyser Assens Kommune i en pressemeddelelse.

Sønderby Vandværk kun har én boring, der altså nu er lukket. Borgere, der modtager vand fra Sønderbys Vandværk, modtager derfor indtil videre vand fra Ebberup Vandværk.

Vandprøverne fra Sønderby Vandværk er foretaget den 1. november, og det endelige resultat af prøverne er nu kommet. Vandet fra Ebberup Vandværk er blev testet den 17 oktober, og har blev der ikke fundet et forhøjet indhold af desphenyl-chloridazon.    

Har kontakt med embedslægen

Assens Kommune har taget kontakt til embedslægen, der nu vil vurdere de konkrete analyser. Embedslægen henviser til Miljøstyrelsens udtalelse om, at den sundhedsmæssig acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 50 mikrogram per liter for små børn og 300 mikrogram per liter for voksne.

- Derudover udtaler Miljøstyrelsen også, at grænseværdien for pesticidrester i drikkevandet i Danmark ikke er fastsat ud fra en sundhedsfaglig risikovurdering, men derimod er politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram per liter. Grunden til dette er, at man som udgangspunkt ønsker pesticidfrit drikkevand, skriver Assens Kommune.

Er i gange med at informere borgere

Sønderby Vandværk er lige nu i gang med at informere de berørte borgere om situationen.

Der er uklart, hvornår Sønderby Vandværk igen kan forsyne brugerne med vand, da vandværket kun har én boring.

 

 

Fakta

  • Chloridazon er navnet på ukrudtsmidlet Pyramin.
  • Chloridazon blev tidligere brugt til produktionen af roer, rødbeder og løg, men har været forbudt i Danmark siden 1996.
  • Udover ikke at være akut sundhedsfarligt, er Chloridazon heller ikke forbundet med øjen- eller hudirriterende, det er ikke allergifremkaldende eller skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet.
  • Der har i dagspressen været omtale af fund af nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon, der dannes, når chloridazon nedbrydes i løbet af nogle uger i landbrugsjorden. Det har vist sig, at dette nedbrydningsprodukt nedbrydes meget vanskeligt i jord og grundvand. Derfor kan stoffet findes i jordbunden og grundvandet mange år efter, at chloridazon har været anvendt.
Kilde: Assens Kommune