Giv den gas: Fynsk teglværk går i partnerskab med regeringen om klimaplan

Strøjer Tegl ved Assens kommer med gode råd til regeringen om bæredygtige løsninger. Grønne mursten og fynsk biogas kan være vejen frem.

Produktionen af mursten hos Strøjer Tegl ved Assens er en støjende og beskidt omgang. Men direktør Kasper Damsøs samvittighed er ren, når det gælder klimaet.

- Det bliver ikke meget mere naturligt end det er her. Her har vi ren fynsk ler, blandet med genbrugsmursten. Mursten er et 100 procent naturprodukt uden noget som helst hokuspokus, lyder det fra Kasper Damsø.

Det fynske teglværk er blevet inviteret med i et af regeringens såkaldte klimapartnerskaber. Strøjer Tegls direktør har fået næstformandsposten i det partnerskab, der repræsenterer den energitunge industri i Danmark.

- Jeg synes faktisk, at det er meget godt tænkt af regeringen. De tager os med ind ved bordet, og så bliver det nært. De ting, som jeg anbefaler og som partnerskabet vedtager, kan jeg gå ud og implentere i morgen, siger Kasper Damsø.

Masser af billig biogas

En af de centrale udfordringer, som Strøjer Tegl drøfter med regeringen, er det store energiforbrug i den tunge industri. Her er det fynske teglværk et godt eksempel. Den årlige produktion på 50 millioner mursten kræver enorme mængder af energi, fordi hver eneste sten skal brændes ved en temperatur på over 1.000 grader.

Det fynske teglværk forsker i nye løsninger, hvor brændingen sker ved hjælp af mikrobølger eller med el-ovn, men det kan slet ikke svare sig økonomisk.

- Vores vigtigste budskab til regeringen og til klimaminister Dan Jørgensen er, at vi skal bruge masser af biogas. Og gassen skal vel at mærke være til at købe på vilkår, som ikke gør mursten væsentligt dyrere end i dag, siger Kasper Damsø.

Fynske bud på løsninger

I sidste uge var klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) på besøg hos det fynske biogasselskab Nature Energy. Her var Strøjer Tegl også med, og den fynske virksomhed skal sammen med de øvrige medlemmer af klimapartnerskabet komme med anbefalinger til regeringen om bæredygtige løsninger.

Anbefalingerne vil helt eller delvist komme til at indgå i en ny klimahandlingsplan, som regeringen arbejder på skal den konkrete udmøntning af den tidligere vedtagne klimalov.

Danmark skal ifølge klimaloven skære ned på udledningen af drivhusgasser. Målet er en reduktion på 70 procent i 2030.

Løsninger kræver lovændringer

Mandag fremlagde Klimarådet flere konkrete bud på, hvordan reduktionen kan gennemføres. Og her kan biogas måske blive en del af svaret, i hvert fald for energikrævende virksomheder som Strøjer Tegl.

- Nogle steder vil biogas være den energiform, som kan hjælpe os i mål med den grønne omstilling. Det er de steder, hvor det ikke er muligt at tage vind eller sol eller andre vedvarende energikilder ind i energisystemet, siger Dan Jørgensen til TV 2/Fyn. 

Klimarådet anbefaler netop at erstatte fossil naturgas med biogas, præcis som fynske Nature Energy og Strøjer Tegl har foreslået.

Klimarådet forslår at bane vejen for biogassen med en ny lovgivning og en ny infrastruktur, for eksempel nye rørledninger til biogas. Desuden skal produktionsprisen reduceres, blandt andet via en række udbud frem til 2025.

Teglværket ved Assens er en kæmpe energisluger. Hvis virksomheden skal basere sin produktion udelukkende på biogas, vil det svare til 90 procent af Nature Energys samlede gasproduktion.

Men en løsning med biogas kræver ifølge Kasper Damsø både lovændringer, praktiske omlægninger af gasnettet, og en ny prisstruktur.

- Hvem er det, vi gerne vil tilgodese med biogassen? Skal den være frit tilgængelig på markedet, så det er udbud og efterspørgsel, der regulerer den, eller skal gassen bruges der, hvor den har størst klimaeffekt, spørger Kasper Damsø.

Han mener, at den tunge industri i Danmark kan blive presset til at flytte til udlandet, hvis vilkårene ikke bliver konkurrencedygtige.

Og analysen deles af klimaminister Dan Jørgensen.

- Det er ret dyrt lige nu, også i støtte fra de offentlige kasser. På længere sigt skal vi gerne komme derhen, hvor biogas kan være konkurrencedygtig, siger han.

Anbefalingerne fra klimapartnerskabet, hvor Strøjer Tegl er med, skal efter planen afleveres til regeringen i slutningen af denne måned.

KLIMAPARTNERSKABER