I det fynske folks tjeneste

Glamsbjerg og Skallebølle Skole renoveres nu for giftstof

De to vestfynske skoler skal i sommerferien renoveres for det miljøfarlige giftstof PCB.

Når klokken ringer ud til sommerferie om et par måneder for elever og lærere, rykker håndværkerne ind på Glamsbjergskolen og Skallebølle Skole. Her benytter de skoleferien til at få renoveret de to skoler for PCB. 

En rutinemæssig undersøgelse af skolerne i Assens Kommune førte i efteråret 2014 frem til, at Glamsbjerg, Tommerup, Skallebølle, Vissenbjerg og Aarup Skoler havde forhøjede koncentrationer af stoffet PCB, Poly-Chlorede Biphenyler, der er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø.

Når der foretages målinger på PCB-niveauet, bliver resultaterne inddelt i tre forskellige kategorier, og på alle fem skoler blev testresultaterne kategoriseret i mellemste niveau.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at de PCB-holdige materialer fjernes indenfor en periode. Sundhedsstyrelsen siger også, at der ikke har været en umiddelbar sundhedsmæssig risiko ved at anvende lokalerne i den mellemliggende periode.

Da PCB befinder sig i mange typer af materialer og derfor kan være svær at fjerne, har kommunens byggeafdeling i løbet af 2015 gennemført en række forsøg for at se, hvordan det forhøjede PCB-niveau bedst nedbringes.

- Vi har renoveret to prøverum på henholdsvis Glamsbjergskolen samt Skallebølle Skole. Her har vi udført en række forsøg med så god effekt, at forsøgene nu danner grundlag for de renoveringsmetoder, vi har valgt for at sænke PCB-niveauet, siger Lars Evald Jensen, chef for Trafik og Byg i Assens Kommune. 

PCB-renoveringen beløber sig til godt 3 mio. kr. for Glamsbjergskolen og 3,7 mio. kr. for Skallebølle Skole. Byrådet bevilligede allerede i foråret 2015 midler til PCB-renovering af de fem berørte skoler.

Det forventes, at de resterende tre skoler PCB-renoveres efter følgende plan: Aarupskolen i efterårsferien 2016. Tommerup og Vissenbjerg Skoler renoveres i 2017.

FAKTA OM PCB

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970’erne fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i vores omgivelser.
  • PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler, og det er en uønsket miljøgift
  • PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt til PCB-holdige materialer. Fødevarer er vores største kilde til PCB i kroppen for befolkningen som helhed
  • PCB har været brugt i byggeriet i Danmark, men omfanget ukendt. Stoffet kan være til stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977
  • Inden en bygning renoveres eller rives ned, skal det undersøges, om den indeholder PCB. Resultatet af undersøgelsen skal anmeldes til kommunen. Hvis bygningen indeholder PCB-holdige materialer, skal de fjernes fra bygningen, inden renovering eller nedrivning. Det PCB-holdige affald skal bortskaffes efter gældende regler, så PCB ikke spredes i miljøet
  • PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder frem til 1977 og i kondensatorer og transformatorer frem til 1986
  • PCB er forbudt at anvende i dag. Forbuddet har været gældende for byggematerialer siden 1977, og i alle andre sammenhænge siden 1986.