Havmøllepark: Energistyrelsen under mistanke for urent trav

Energistyrelsen har sendt mails, som giver indtryk af, at sagen om en havvindmøllepark i Lillebælt er afgjort. "Ikke acceptabelt", lyder svaret fra vicedirektør Janni Torp Kjærgaard i Energistyrelsen.

Assens Kommune har måske fået et nyt trumfkort i kampen mod Sønderborg Kommunes planer om at anlægge en stor havvindmøllepark i Lillebælt fire kilometer fra den vestfynske kyststrækning.

I sit høringssvar til miljøkonsekvensrapporten kan Assens Kommune henvise til nogle interne mails, som viser et potentielt kammeratligt samarbejde mellem projektmagerne og Energistyrelsen.

Hvis det er tilfældet, er det problematisk, fordi Energistyrelsen samtidig er den myndighed, som i sidste ende træffer afgørelse om, hvorvidt der kan gives tilladelse til etablering af havvindmølleparken. 

- Vi er blevet bekendt med, at der i sagen er oplysninger, der umiddelbart kan rejse spørgsmål om, hvorvidt Energistyrelsen og medarbejdere hos styrelsen har en forudindtaget holdning i sagen, skriver Assens Kommune i et brev til Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw.

Brevet er desuden vedhæftet et notat om sagen fra kommunens advokat og samtidig stilet til energiminister Lars Chr. Lilleholt til orientering.

Tæt kontakt til Sønderborg

Ifølge Assens Kommune er der sendt flere mails fra medarbejderne i Energistyrelsen til Sønderborg Forsyning. Mails som rejser tvivl om, hvorvidt kommunen kan have tillid til, at styrelsens sagsbehandling fremtræder med den nødvendige upartiskhed, som det er påkrævet efter de almindelige forvaltningsretlige principper og regler om habilitet.

For eksempel har Energistyrelsen deltaget i et møde om vindmølleprojektet med Sønderborg Forsyning, som angiveligt handlede om at styrke kommunikationen til fordel for havmøllerne og yde rådgivning med henblik på at afværge modstand fra borgere og politikere.

I et andet tilfælde har en ansat i Energistyrelsen fremsendt en mail med link til et læserbrev med positiv omtale af vindmølleprojektet under overskriften: "Positivt læserbrev fra Jydske Vestkysten - sådan!!" 

 

 

- Styrelsen har også i flere andre situationer rettet henvendelse til Sønderborg Forsyning med spørgsmål om sagens behandling i medierne. Det er sket angiveligt med formuleringer, der umiddelbart må opfattes på den måde, at man hos styrelsen har den holdning, at det er positivt, at der i medierne gives udtryk for støtte til et projekt, hvor styrelsen som forvaltningsmyndighed endnu ikke har truffet en endelig forvaltningsretlig afgørelse, skriver Assens Kommune.

Borgmester kræver forklaring

Assens' borgmester Søren Steen Andersen (V) afventer nu en redegørelse fra Energistyrelsen.

- Vi skal have en god forklaring. Vi kan selvfølgelig ikke leve med, at der opstår tvivl om, hvorvidt styrelsen har behandlet denne sag i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler og principper om habilitet, siger Søren Steen Andersen.

Kommunen har fået de interne mails via en aktindsigt, som dog kun vedrører de dokumenter, som knytter sig til sagsbehandlingen af forundersøgelsen fra sommeren 2017.

- Vi har nu bedt om yderligere aktindsigt, fordi eksemplerne har skærpet vores opmærksomhed. Det er vigtigt at få afklaret, om der er en kultur i Energistyrelsen, hvor medarbejdere måske allerede har indtaget en fastlåst holdning om, at vindmølleparken skal anlægges, siger borgmesteren.

Indicier på et problem

Ifølge kommunalekspert og forskningschef Roger Buch fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole kan resultatet af den udvidede aktindsigt blive ret afgørende for sagens videre forløb.

- De eksempler, som Assens Kommune har fundet frem, indikerer problemer med nogle embedsmænd, som ikke lever fuldt og helt op til kravene om faglighed, saglighed og upartiskhed i sagsbehandlingen. For eksempel er det problematisk, hvis Energistyrelsen aktivt har deltaget i en "risikoworkshop", som handler om at afværge borgerprotester. I udgangspunktet er borgerprotester jo ikke en risiko, men en del af demokratiet og dermed en kvalitetssikring, som går ud på fintune projektet i den demokratiske proces, siger Roger Buch.

- Jeg kan på den baggrund godt forstå frustrationen i Assens Kommune, og at man nu har bedt om supplerende aktindsigt for at få sagen yderligere belyst. Her bliver det afgørende, at der ikke kommer belastende ting frem, som kan dokumentere, at der har været manglende faglighed og saglighed i sagsbehandlingen. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan det i sin yderste konsekvens betyde, at hele processen skal starte forfra, siger Roger Buch.

Ikke acceptabelt

Vicedirektør Janni Torp Kjærgaad fra Energistyrelsen bekræfter i et skriftligt svar til TV 2/Fyn, at styrelsen modtog brevet fra Assens Kommune i fredags:

- Der skal ikke herske tvivl om, at Energistyrelsen er neutrale og saglige i alle vores afgørelser, men vi skal naturligvis også fremstå som neutrale udadtil. Det er derfor ikke acceptabelt, når vores kommunikation og konkrete mails skaber usikkerhed om vores neutralitet og saglighed. Det vil jeg naturligvis tage en snak med vores medarbejdere om. 

- Vi tager meget gerne et møde med kommunen, hvor vi kan tage en dialog om de konkrete bekymringer og den henvendelse de har sendt, skriver vicedirektøren.

Hun understreger samtidig, at Energistyrelsen hverken er partiske eller har selvstændige ønsker om etablering af kystnære havmølleparker:

- Vi forvalter indenfor den gældende lovgivning og de politiske beslutninger. Energistyrelsen kan ikke hverken godkende eller afvise ansøgninger om havvindmøller på grundlag af ønsker eller hensyn, som ikke fremgår af lovgrundlaget.

Kommunalbestyrelsen i Assens har vindmøllesagen på dagsordenen onsdag aften. Se TV 2/Fyn kl. 19:30

Fakta om havmøller i Lillebælt