Helnæs koger stadig vandet

Vandprøver taget i weekenden viser, at mængden af colibakterier falder,men de er der stadig. Derfor fortsætter kogepåbuddet på Helnæs.

- Vi har i samråd med embedslægen valgt at opretholde kogepåbuddet på Helnæs, siger miljø- og naturchef ved Assens Kommune, Annette Bæk.

Nødvandforsyningen på Helnæs Vandværk, Ryet 9 fortsætter også.

Her kan beboere, sommerhusejere og campinggæster hente rent drikkevand døgnet rundt.

De kan selv medbringe dunke, ellers er der dunke på vandværket.

Forureningskilden ukendt

Myndighederne har endnu ikke nogen forklaring på, hvor colibakterierne kommer fra.

Men de har en teori om, at de er kommet ind i vandforsyningen, fordi et vandrør er blevet beskadiget i forbindelse med gravearbejde.

Der er fundet E-colibakterier flere steder i rørsystemet.

Det betyder, at hele rørsystemet skal skylles igennem, så alt vand i rørene bliver udskiftet.

Det kan tage op til to døgn, hvorefter der tages nye prøver.

Derfor er kogepåbuddet i kraft indtil videre.

Assens Kommune melder ud, straks de har overblik over tidsplanen for gennemskylning og ny prøvetagning.