I det fynske folks tjeneste

Henning må sprede mere gylle nu: - Det betyder da meget

Det er gylletid, og landmændene har travlt med at få gyllen ud på markerne. I år må de nemlig gøde mere end de plejer. Men Danmarks Naturfredningsforening frygter, at mere gylle i naturen vil gå ud over grundvandet.

00:19

Video: Flemming Ellegaard

Inden regnen for alvor bryder ud fredag eftermiddag bliver det sidste gylle kørt ud på Henning Jørgensens mark ved Glamsbjerg.

Henning Jørgensen er en af de landmænd, der i år gøder mere end sædvanligt. Og det er han godt tilfreds med.

- Det betyder virkelig noget for os, at vi kan få lov til at udfolde vores håndværk. Det er jo det, vi arbejder for at finde vores løn på bedst mulige måde. Og vores glæde ligger jo i at se produktionen lykkes for os, siger Henning Jørgensen.

De borgerlige partiers landbrugspakke giver landmændene mulighed for at udlede 20 procent mere kvælstof, end de hidtil har kunnet. Og så må de gøde steder, hvor det hidtil har været forbudt. Til gengæld skal der så etableres vådområder på landet. 

- Det betyder, at vi får bedre økonomi i planteavlen, i og med at vi kan lave produkter med et bedre proteinindhold, der kan sælges på verdensmarkedet. Det har virkelig været et problem de senere år, at kornet har været af en kvalitet, der ikke var egnet til dyrefoder, siger landmand Henning Jørgensen fra Glamsbjerg.

Bagsiden af landbrugspakken
Danmarks Naturfredningsforening frygter dog, at mere gylle i naturen vil skade grundvandet.

- Det er den dårlige side af landbrugspakken, at landmændene får lov til at gøde med det samme, inden vådområder og andre tiltag, der skal hindre udledning til vandmiljøet, er på plads, siger Sven Rask, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Assens.

Det mener Torben Povlsen fra Centrovice er noget sludder.

- Vi får lov til at gøde op til 100 procent af det, planterne kan optage, så planterne optager altså gødningen, så det ikke siver ud i naturen. Nu må bekymringsindustrien tage den med ro, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, det er så enkelt, for der er stor forskel på, hvor meget gødning jorden kan klare alt efter, hvor den er placeret.

Men det tages der først højde for i 2018, hvor der skal udarbejdes målrettede reguleringer om, hvilke områder der skal skånes for den øgede gyllemængde.

Hvad er gylle?

Gylle er en blanding af husdyrs afføring og urin.

Gyllen bruges som husdyrgødning til markerne. 

Husdyrgødning må ikke udbringes i weekender og på helligdage på de marker, som ligger inden for 200 meters afstand til byzone, sommerhusområde eller områder i landzone udlagt til boligformål. 

Reglens formål er at reducere lugtgener i de tidsrum, hvor mange mennesker formodes at opholde sig i og ved deres bolig eller sommerhus.