I det fynske folks tjeneste

Hesbjergkilen: Assens siger nej til fredning

Danmarks Naturfredningsforening ønsker at et næsten 500 hektar stort område mellem Odense og Tommerup bliver fredet. Odense Kommune siger ja, men nu siger Assens Kommune nej.

00:25

Det er et 486 hektar stort område fra Dyred Banke mod vest og til Ravnebjerg mod øst, som Danmarks Naturfredningsforening ønsker fredet. Video: Ole Holbech

Det er et område fra Dyred Banke mod vest og til Ravnebjerg mod øst, som Danmarks Naturfredningsforening ønsker fredet.

Baggrunden for fredningen er, at Danmarks Naturfredningsforening ønsker at beskytte og bevare de geologiske og naturmæssige værdier, der er i området.

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune har behandlet sagen og et flertal bestående af Socialdemokratiet og Enhedslisten sagde ja til at frede området. Venstre stemte imod.

Hele fredningsplanen omfatter et område på 486 hektar. De 47 hektar ligger i Assens Kommune.

Assens siger nej

Nu har Miljø, Teknik og Plan Udvalget samt Økonomiudvalget i Assens Kommune også behandlet sagen. Og herfra bliver det et klart nej.

Læs også Jeppe mister sin skov: Område på størrelse med fynsk ø fredes

- Vi siger nej, fordi vi har en lang række lodsejere i det berørte område, som går rigtigt meget op i at bevare den natur, der er. De går meget op i at pleje natur og vildt i området. Så derfor syntes vi ikke, at det gavner noget at bruge en masse hundrede tusinde kroner på at rejse en fredningsag, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

01:15

- Vi siger nej, fordi vi har en lang række lodsejere i det berørte område, som går rigtigt meget op i at bevare den natur, der er. De går meget op i at pleje natur og vildt i området. Så derfor syntes vi ikke, at det gavner noget at bruge en masse hundrede tusinde kroner på at rejse en fredningsag, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

Luk video

Kort over Hesbjergkilen:

Det er et område fra Dyred Banke mod vest og til Ravnebjerg mod øst, som Danmarks Naturfredningsforening ønsker fredet. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

00:56

Se droneoptagelser fra Dyred Banke

Luk video

Fakta om Hesbjergkilen

  • Hesbjergkilen er et overvejende skovklædt landskab, der trods skovene fremtræder med markante højdedrag, både når man kommer fra øst mod Øghaven, og når man fra Tommerupvej med retning mod nord har Dyred Banke på sin højre hånd.
  • Dette oplevelsesrige landskab har stor både naturmæssig, rekreativ, kulturhistorisk, geologisk og undervisningsmæssig værdi.
  • I slutningen af sidste istid blev dette markante og storslåede landskab dannet af bortsmeltende gletsjere, der efterlod materiale i issøer eller som store klumper dødis og dermed skabte grundlaget for nutidens terrænformer. Denne fortælling er i dag intakt i det område, som samlet betegnes Hesbjergkilen, og omfatter Øghaven, Hesbjerg Skov, Ernebjerg Skov og Dyred Banke.
  • Området omfatter 47 lodsejere, som tilsammen ejer 486 hektar.
Kilde: Danmarks Naturfredningsforening