Hesbjergkilen: Assens siger nej til fredning

Danmarks Naturfredningsforening ønsker at et næsten 500 hektar stort område mellem Odense og Tommerup bliver fredet. Odense Kommune siger ja, men nu siger Assens Kommune nej.

Det er et område fra Dyred Banke mod vest og til Ravnebjerg mod øst, som Danmarks Naturfredningsforening ønsker fredet.

Baggrunden for fredningen er, at Danmarks Naturfredningsforening ønsker at beskytte og bevare de geologiske og naturmæssige værdier, der er i området.

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune har behandlet sagen og et flertal bestående af Socialdemokratiet og Enhedslisten sagde ja til at frede området. Venstre stemte imod.

Hele fredningsplanen omfatter et område på 486 hektar. De 47 hektar ligger i Assens Kommune.

Assens siger nej

Nu har Miljø, Teknik og Plan Udvalget samt Økonomiudvalget i Assens Kommune også behandlet sagen. Og herfra bliver det et klart nej.

- Vi siger nej, fordi vi har en lang række lodsejere i det berørte område, som går rigtigt meget op i at bevare den natur, der er. De går meget op i at pleje natur og vildt i området. Så derfor syntes vi ikke, at det gavner noget at bruge en masse hundrede tusinde kroner på at rejse en fredningsag, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

- Vi siger nej, fordi vi har en lang række lodsejere i det berørte område, som går rigtigt meget op i at bevare den natur, der er. De går meget op i at pleje natur og vildt i området. Så derfor syntes vi ikke, at det gavner noget at bruge en masse hundrede tusinde kroner på at rejse en fredningsag, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

Kort over Hesbjergkilen:

Det er et område fra Dyred Banke mod vest og til Ravnebjerg mod øst, som Danmarks Naturfredningsforening ønsker fredet.
Det er et område fra Dyred Banke mod vest og til Ravnebjerg mod øst, som Danmarks Naturfredningsforening ønsker fredet.
Foto: Danmarks Naturfredningsforening
Se droneoptagelser fra Dyred Banke

Fakta om Hesbjergkilen