I det fynske folks tjeneste

Høringssvar: Skibsværft vil kæmpe for de lokale skoler

Assens nye skolestruktur er ude af harmoni med landkommunens geografi og hidtidige styrker: Nærhed, mangfoldighed og fleksibilitet, skriver en skolebestyrelse i et høringssvar.

Der har været stor interesse for at afgive høringssvar om den ny skolestruktur i Assens.

Omkring 180 høringssvar er de seneste otte uger tikket ind fra blandt andre skolebestyrelser, almindelige borgere, foreninger og virksomheder.

Blandt de mange indkomne høringssvar hersker der tvivl overfor de modeller, som kommunen har udarbejdet (se fakta underneden). Blandt andre skriver bestyrelsen for Skallebølle Skole og Børnehave, at den håber, "at politikerne i Assens Kommune vil være med til at udskyde den endelige beslutning, og bruge 2017 til et bedre og mere gennemarbejdet alternativ".

Læs også Bekymrede forældre i Assens: Nu er der håb

Skolebestyrelsen for Aarupskolen skriver i dens høringssvar, at det ikke er de to modeller "der er det grundlæggende problem - det er præmissen ...: At der skal spares 24 millioner kroner på området svarende til omkring 6000 kroner pr. elev i folkeskolen i Assens Kommune. En besparelse på 10 procent overnight", mens Dreslette Landsbyordning mener, at "de store teknokratiske partnerskaber med central ledelse og en bestyrelse valgt på tværs af de hidtidige skoledistrikter er ude af harmoni med landkommunens geografi og med vore hidtidige styrker: Nærhed, mangfoldighed og fleksibilitet".

Læs også Skoler i Assens: Afgørelsen nærmer sig

Fra erhvervslivet tændes der advarselslamper, som lyser længere end øjeblikkelige besparelser. Blandt andet skriver Assens Skibsværft, at for at kunne tiltrække nye medarbejdere, er det vigtigt, at "vores lokalområder fungerer med skoler og idræts- og indkøbsmuligheder". 

Skibsværftet erklærer samtidig, at det "vil kæmpe for at bevare de lokale skoler i hele kommunen", mens Joakim Johansen fra firmaet Finodan skriver at, hvis han og hustruen havde vidst, at overbygningen på Ebberup Skole ville blive lukket, ville de have flyttet deres virksomhed til Middelfart-området og bosat sig der.

Fire uger til den endelige beslutning

De næste fire uger skal bruges på at foretage nye undersøgelser og beregninger, der skal klæde byrådet på til at træffe en endelig beslutning om den fremtidige struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

Det vil ske 22. februar, mens Børne- og Undervisningsudvalget drøfter høringssvarene på dets møde 30. januar. 

Læs alle høringssvarene her

Fakta om modellerne

Model 1 bevarer alle de nuværende 14 skoler i kommunen, men vil beskære klassetrinene på de tre skoler i Salbrovad, Skallebølle og Dreslette, mens Model 2 lukker de tre skoler helt.

Venstre, SF og Konservative hælder til Model 1, mens Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og De Radikale, der udgør et flertal i byrådet, går ind for Model 2.

Fælles for de to modeller er, at de nuværende 14 skoleledelser og -bestyrelser skæres ned til fire såkaldte partnerområder med én skoleleder, viceskoleleder og skolebestyrelse i hver, og at skolerne i Gummerup, Brylle, Verninge og Ebberup mister 7. - 9. klasse. 

Desuden vil begge forslag sløjfe den såkaldte landsbyordning, hvor en lille folkeskole eller afdeling af en folkeskole og et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem har fælles ledelse.

Fakta om Høringssvar

Et høringssvar er med at belyse en politisk sag fra flere forskellige sider.

Et høringssvar kan således ses som en mulighed for at kvalificere politikernes beslutningsgrundlag.

Myndighederne har pligt til at gøre berørte personer bekendt med bestemte oplysninger i en sag, inden der træffes afgørelse 

Læs også Skoler i Assens: Afgørelsen nærmer sig