I det fynske folks tjeneste

Huller på fjordbunden kan skade fiskelivet

DTUs Aquas skib Havkatten skal på togt for at undersøge, om fjordbunden er fuld af kratere efter råstofindvinding i Nørrefjorden i Helnæs-bugten. Sugehuller kan nemlig give dårlige miljøforhold, som har fået fiskene til at forsvinde.

Fjorbunden ved Nørre Fjord skal undersøges

I samarbejde med amatør- og fritidsfiskere vil DTU Aqua undersøge de lokale fiskebestandes tilstand og samtidig vurdere, om man vil kunne få fiskene tilbage til fjorden ved at genskabe de oprindelige bundforhold.

10 meter dybe huller

Ifølge lokale beretninger er der blevet hentet sand, grus og ral op fra fjordbunden i Nørrefjord i Helnæs-bugten i 70'erne. Det kan efterlade helt op til ti meter dybe huller i fjordbunden og måle 10-50 meter i diameter. Nu skal Havkatten og besætningen finde ud af, om det er forklaringen på de manglende fisk og den rådne lugt i fjorden.
 
- På bunden af dybe sugehuller er der ringe vandudskiftning, så vandet er iltfattigt. Død vegetation, der falder ned, bruger de sidste rester af ilt når det rådner, hvilket medfører dannelse af svovlbrinte, der er som gift for fiskelivet, siger seniorforsker og projektleder Josianne Støttrup, til DTUs hjemmeside.
 
- Lokale dykkere melder, at de har set flere dybe huller i havbunden med tydelige tegn på iltsvind. Det bekræfter mistanken om, at råstofudvinding kan have en negativ indflydelse på fjordens fiskefauna, selv om det er flere årtier siden den skete. Det vil vi nu undersøge systematisk, siger Josianne Søtttrup.
 
Hvis undersøgelserne viser, at råstofudvindingen er årsagen til de dårlige miljøforhold, vil de undersøge mulighederne for at få bragt det tilbage i økologisk balance, så fiskene kommer tilbage.