Juletræer skal væk fra gravhøj

En forpagter af et stykke jord ved Brylle må nu fjerne en række juletræer, fordi de er plantet for tæt på fortidsmindet Dalhøj.

De nyplantede nåletræer står ikke på selve gravhøjen, men inden for en radius af 100 meter fra gravhøjen, og det betyder at fortidsmindebeskyttelesloven er overtrådt.

Loven siger nemlig, at beplantning er forbudt i en radius af 100 meter fra fortidsminder.

Det er Odense Bys Museer, der har indklaget sagen, og nu har Odense Kommune pålagt forpagteren at fjerne nåletræerne.

Forpagteren har dog søgt om dispensation, da nåletræerne kun står i en kort årrække og ikke skygger for udsigten til Dalhøjen.

Men de argumenter køber By- og Kulturforvaltningen ikke, og de mener, at forpagteren skal pålægges at fjerne sine juletræer fra fortidsmindet.