Klimasikring for millioner: Helge glæder sig til at få sø og bæk i baghaven

Beboere i Tommerup glæder sig. De får flere nye søer og en bæk gennem byen. Samtidig slipper flere beboere for oversvømmelser i fremtiden.

Naboerne på det lille vænge på Kirkebjerg i Tommerup glæder sig. Inden længe får de tre helt nye søer og en bæk nærmest i baghaven. Samtidig slipper de for oversvømmelser, når der i fremtiden kommer skybrud.

Vandet har flere gange oversvømmet skure og udhuse på Kirkebjerg, og vandet har stået helt op til dørtærsklen ved flere af husene.

- Når der har været regnvejr - sådan en rigtig styrtbyge - så klukker det inde i vores kloset. I køkken og bryggers stinker det af kloak, fortæller Helge Stephan, der er en af beboerne på det lille vænge i Tommerup.

Sådan kommer det færdige projekt til at se ud. Området bliver indrettet med bålhytte, trædesten, stier og spang, så det er muligt at færdes i området ved det genåbnede vandløb.
Sådan kommer det færdige projekt til at se ud. Området bliver indrettet med bålhytte, trædesten, stier og spang, så det er muligt at færdes i området ved det genåbnede vandløb.
Foto: Rambøll

Ny bæk og søer

Gravemaskiner og lastbiler har gennem de seneste måneder fjernet tonsvis af jord, og nu begynder konturerne for de nye klimasøer at vise sig.

Det nuværende kloaksystem har ikke længere kapacitet til at håndtere de stigende regnmængder. Samtidig er der problemer med det rørlagte vandløb, Rævedamsafløbet, gennem byen.

Rævedamsafløbet er ved at blive genåbnet, og der er etableret tre store søer eller regnvandsbassiner i området. Projektet gør det samtidig muligt at tilbageholde kvælstof, så det ikke ender i Odense Fjord.

Assens Kommune og Assens Forsyning bruger godt 25 millioner kroner på at sikre området mod vandet.

Miljø- og Fødevareministeriet har støttet klimaprojektet med 600.000 kroner. Friluftsrådet har også bevilget 100.000 kroner til realisering af projektets rekreative del.

Adskiller regnvand og bæk

Der bliver i alt genåbnet 1,3 kilometer vandløb. Vandet i vandløbet bliver adskilt fra regnvandet, der kommer fra byen.

På den måde får vandløbet sit eget naturlige løb oven på jorden, mens regnvandet fra byen i stedet vil blive ført gennem den gamle rørføring. Her bliver regnvandet ført til de tre nye søer eller forsinkelsesbassiner.

I søerne bliver vandet yderligere renset, før det sendes videre til vandløbet i en hastighed, som vandløbet kan tage imod.

- Det er et projekt, hvor vi opnår flere ting. Vi forsøger at arbejde med merværdi, siger Katrine Juul Larsen.

Blågrøn korridor

Projektet giver også nye friluftsmuligheder og skaber en såkaldt "blågrøn" korridor fra det åbne land og ind gennem byen.

Området bliver indrettet med bålhytte, trædesten, stier og spang, så det er muligt at færdes i området ved det genåbnede vandløb, fortæller Katrine Juul Larsen, der er biolog og projektleder ved Assens Kommune.

- Det er et projekt, hvor vi opnår flere ting. Vi forsøger at arbejde med merværdi. Assens Forsyning får forsinket og renset regnvandet, og vi får skabt en sammenhæng mellem en blågrøn korridor gennem byen med ny natur, fisk og planter, samt mulighed for rekreative aktiviteter, siger Katrine Juul Larsen.

I samarbejde med Tommerup Skole er der udarbejdet formidlingstavler om vandets kredsløb, som også kommer til at stå på området. Formidlingstavlerne er udarbejdet, så de kan indgå i undervisningen.  

Helge Stephan glæder sig over at få de nye søer og vandløb som nabo.

Forsøgsprojekt under kampagnen Regn & Byer

I februar blev projektet udvalgt som et ud af fire til at deltage i et forsøgsprojekt under kampagnen Regn & Byer. Her er det fokus på, hvordan kommuner og vandselskaber kan samarbejde om klimatilpasning med merværdi.

Miljø- og Fødevareministeriets støtte til projektet falder i naturlig forlængelse af arbejdet.

- Det er mange gode grunde til at lave klimavådområder. For en rimelig merpris får man udover kvælstoffjernelse også klimasikring, der vil have stor værdi for friluftslivet oven i hatten, og det giver stor lokal opbakning til projekterne, sagde daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) dengang.

Blandt landets bedste klimaprojekter

I maj blev projektet udvalgt som ét blandt 100 danske klimaprojekter og -løsninger i publikationen Klima100. I publikationen beskrives virkningen af projektet således:

"Gennemførelsen af klimaprojektet vil ifølge beregninger medføre reducerede skadesomkostninger på 106 millioner kroner over de næste 100 år, og de nye blågrønne naturområder vil øge områdets CO2-binding i jorden markant.

Således mindskes ikke blot risikoen for oversvømmelser, men der skabes tillige en række afledte merværdier og synergier til gavn for naturen og miljøet og til glæde for lokalområdets borgere."

Se før og efter-illustration fra Assens Kommune:

 

Her ses de nye søer og det genåbnede vandløb.
Her ses de nye søer og det genåbnede vandløb.
Foto: Assens Kommune