I det fynske folks tjeneste

Kloakproblemer: 1500 husstande skal ses efter i sømmene

Assens Forsyning skal efterse 1500 husstande i Tommerup i løbet af det kommende år. Årsagen er, at der er problemer med adskillesen af regnvand og spildevand i byen.

1500 husstande skal have undersøgt deres tilslutning til det offentlige kloaksystem.

I løbet af det kommende år skal samtlige husstande og virksomheder i Tommerup have efterset deres kloakker. Det drejer sig om i alt 1500 husstande, der får besøg af en TV-inspektionsvogn, der filmer i kloakken for at tjekke, at det hele er sluttet korrekt til. 

Det sker i kølvandet på en modernisering af kloaksystemet i byen, hvor man blandt andet har etableret flere regnvandsbassiner. 

I Tommerup skal alle private husstande og virksomheder sørge for, at regnvand og spildevand løber i separate kloakrør, når det løber ud i det offentlige kloakssystem.

Ellers risikerer man, at der løber spildevand i regnvandsbassinet, og at regnvand bliver sendt til rensningsanlægget. 

Men der er noget, der ikke fungerer

- Vi kan se, at der løber spildevand til regnvandet og regnvand til spildevandet, siger Michael Dissing Nielsen.

Han er projekt- og driftschef hos Assens Forsyning, der står for at foretage TV-inspektionen.

Spildevand i regnvandsbassin

Han fortæller, at man har kunnet konstatere spildevandsforurening i det regnvandsbassin, der løber langs Skolevej i Tommerup. Det fører til flere alger i vandet og giver dårligere forhold for både dyre- og planteliv. 

Læs også Advarer mod kystnære vindmøller: Tusindvis af fugle vil dø

Oftest består fejlen dog i, at regnvand ledes i spildevandskloakken.

- Erfaringsmæssigt ved vi, at det oftest er regnvand, der løber til spildevandet. Der er forhåbentlig ikke mange steder, hvor det er omvendt, siger han. 

Han forklarer, at der kan være mange årsager til, at vandet løber de forkerte steder hen. 

- Det kan være en kloakmester, der har sjusket. Det kan også være, at det slet ikke er blevet gjort, dengang i tidernes morgen, hvor der skulle separatkloakeres. 

Kan føre til påbud

Assens Forsyning sætter i gang med TV-inspektionen 1. september, og i løbet af et år bliver der lavet inspektioner på samtlige 1500 husstande. Inden TV-vognen kommer forbi, får man et brev med nærmere informationer. 

Læs også Forsker i fremtiden: Printer miljøvenligt hus i beton

 

Hvis inspektionen viser, at man har fejltilslutninger på sin ejendom, får man et påbud fra kommunen om at udbedre problemet inden for seks måneder.