Kommuner jagter boliger til flygtninge

Onsdag besluttede et flertal i Folketinget at skære ydelser til flygtninge ned til samme niveau som SU. Det giver kommunerne udfordringer med at skaffe boliger, der er billige nok.

I Assens har man i år modtaget 98 flygtninge.

Kommunen er blandt de kommuner, som har svært ved at skaffe boliger, der er så billige, at flygtninge har råd til at bo i dem.

- Nedskæringerne betyder, at det bliver sværere at finde permanente boliger til flygtningene og deres familier, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).

Hos kommunens integrationsteam bliver der arbejdet intenst med at finde billige boliger til flygtningene. Og udfordringen bliver altså ikke mindre, når integrationsydelsen falder fra 1. september - hvor kommunen skal finde boliger til 23 flygtninge.

Kommunen vurderer, at en enlig flygtning maksimalt kan betale en husleje på 2000 kroner om måneden - og at huslejeudgiften for en familie med børn højest må være 4000 kroner om måneden.

- Vi leder efter billige boliger - og de skal være rigtig billige, siger integrations- og boligkonsulent Jacob Lundgaard.

Han forudser, at økonomi bliver noget, der skal bruges rigtig meget tid til at tale med flygtningefamilierne om.

Og boligjagten fortsætter - næste år skal Assens modtage 145 flygtninge.

FAKTA

* Integrationsydelsen er en del af en aftale, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative. Den skal gøre det mindre attraktivt for flygtninge at komme til Danmark og mere attraktivt at arbejde.

* Integrationsydelsen gives til nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har haft ophold i landet i mindst syv ud af de seneste otte år, og som ikke kan opnå status som såkaldt vandrende arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til EU-retten.

* Integrationsydelsen tager udgangspunkt i den støtte, unge under 30 år uden uddannelse modtager i stedet for kontanthjælp, som igen tager udgangspunkt i SU-ydelserne.

* For eksempel vil enlige uden børn fremover modtage 5945 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag op til 10.849 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

* Et ægtepar over 30 år med børn vil fremover modtage i alt 16.638 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag 28.832 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

* Udlændinge kan modtage et månedligt tillæg på 1500 kroner i såkaldt sprogbonus, hvis de består Prøve i Dansk 2.

* Regeringen vil desuden fremsætte et lovforslag, der genindfører optjeningsprincippet for flygtninges modtagelse af børnecheck og børnetilskud, der blev afskaffet af den tidligere regering, og et lovforslag, der ændrer reglerne for flygtninges ret til optjening af folkepension.

* De penge, der kommer ud af ændringerne, har partierne aftalt at bruge på en jobreform, som efter planen skal forhandles på plads i foråret 2016.

Kilder: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet/Ritzau