Kritik af Strandmølleskolen

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet kritiserer Strandmølleskolen i Assens i den såkaldte nissehue-sag.

Efter hele tre redegørelser fra Strandmølleskolen er Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet mandag færdig med at behandle sagen.

Og styrelsen kritiserer skolen og skolens bestyrelse på flere punkter.

Sagen begyndte ved en morgensamling på skolen i december, hvor skolelederen fik to drenge til at tage tøjet af og derefter sagde, at han ville klippe deres tissemænd af. Det skulle være straffen for, at de ikke havde nissehuer på.

Finder handlinger uacceptable

I et brev afsendt i dag mandag til bestyrelsen for Strandmølleskolen fastholder styrelsen , at den finder skolelederens handlinger uacceptable.

Styrelsen kritiserer også, at skolens forældre-valgte tilsynsførende ikke blev orienteret før den 5. januar 2015, hvor den tilsynsførende af egen drift kontaktede bestyrelsen

Styrelsen kritiserer også, at bestyrelsen ikke svarede korrekt på den tilsynsførendes spørgsmål den 5. januar 2015 om, om hvorvidt skolelederen havde modtaget en skriftlig advarsel.

Bestyrelsen svarede dengang, at dette ikke var tilfældet, men har senere medgivet, at skolelederen modtog en sådan advarsel den 2. januar 2015.

Styrelsen skriver til skolen: At den i øvrigt ikke har yderligere bemærkninger til bestyrelsens redegørelse og kommentarer, og at Styrelsen ikke finder anledning til, på det foreliggende grundlag, at foretage sig yderligere.

Og Styrelsen noterer sig, at Fyns Politi har rejst sigtelse mod skolelederen for blufærdighedskrænkelse i forbindelse med sagen.

Styrelsen vil nu følge politiets efterforskning og domstolenes eventuelle behandling af sagen.

- Hvis der kommer nye oplysninger, der vedrører styrelsens tilsynsområde, kunne genoptage tilsynet, skriver Styrelsen.