Landets højeste karaktergennemsnit findes på Fyn: Her er tre gode forklaringer

Ved sommerens eksamener på gymnasielle uddannelser, der udbyder HHX, scorede Det Blå Gymnasium det højeste gennemsnit i hele landet. Forklaringen gemmer sig i det sociale samvær.

Sommerens højeste gennemsnit på tværs af alle fag på landets gymnasier, der udbyder HHX, skal man finde i Glamsbjerg. 

quote At vi rammer førstepladsen, er noget, vi kan være stolte over

Carsten Hogrefe, rektor, Det Blå Gymnasium. 

På Det Blå Gymnasium. En HHX-uddannelse for unge på Vesfyn. 

Ved sommerens studentereksamen har 3.g-årgangen sikret sig et gennemsnit på 8,1. Det er landets højeste skarpt forfulgt af et københavnsk gymnasium, der har et gennemsnit på 8,0. Det fremgår af tal fra Undervisningsministeriet

- Det kommer ikke bag på mig, at vi ligger højt, for jeg kendte jo snittet fra i sommer. Men at vi rammer førstepladsen, er noget, vi kan være stolte over, siger Carste Hogrefe, der er rektor på Det Blå Gymnasium.

Landsgennemsnittet for alle gymnasier, der udbyder HHX, er på 7,1. I alt er der cirka 70 skoler, der udbyder HHX i Danmark. 

Årsagerne er mange

Det Blå Gymnasium har at gøre med en årgang, der over tre år har gjort sig umage. De har arbejdet meget med deres klasserumskultur, som er den atmosfære, der præger klasselokalerne i undervisningen.

Der har været skabt et rum for læring. Dem, der har ville noget med karaktersnittet, har trukket de andre op. Alle har skabt plads til hinanden, så det aldrig har været pinligt at sige noget, der måske også kunne være forkert. 

- Man kunne mærke på dem, at de havde det godt sammen. Det kan man mærke, når man kom ind i en af klasserne. Der blev ikke kiggget skævt til nogen, når der blev sagt noget, der ikke var rigtigt, og de hjalp hinanden, siger Carsten Hogrefe. 

- Hvis man får skabt en kultur, hvor der bliver grint af dem, der siger noget forkert, får man ikke den udvikling. 

Det har været en social årgang, der har taget sig af hinanden og har haft det sjovt sammen. 

- Når pigerne fra årgangen sad i kantinen, var det samtlige piger, der sad sammen, siger han. 

Og endeligt er skolen helt bevidst med i projekter, der engagerer eleverne uden for skoleskemaet. De er for eksempel med i et stort medieprojekt på Fyn. Ifølge Carsten Hogrefe er det med til påvirke elevernes skolegang, når de oplever, at skolen udvikler dem udover skolefagene. Og endeligt har årgangen fungeret godt sammen.

Årskarakter ligner prøvekarakter

Generelt har Det Blå Gymnasium altid ligget højt på det, der hedder løfteevne, som fortæller noget om, hvor meget skolerne løfter deres elevers faglige niveau. 

Men i år har de altså sprunget skalaen ved at have landets højeste gennemsnit. Det har de ikke gjort ved blot at dele gode karakterer ud ved det grønne bord. Et bord, eleverne dog kun sad én gang ved i sommer, fordi coronavirus gjorde det umuligt at afvikle alle eksamener for alle skoler landet over. Skolens elever har nemlig også et højt årskaraktersnit. 

quote Hvis man får skabt en kultur, hvor der bliver grint af dem, der siger noget forkert, får man ikke den udvikling

Carsten Hogrefe, rektor, Det Blå Gymnasium. 

- Det er vigtigt, at de to karaktersnit er ens, fordi man skal prøve at afspejle i årskarakteren, hvad de reelt set kan, siger Carsten Hogrefe. 

- Hvis det endelige karaktersnit var udsprunget af, at vi løbende havde givet høje årskarakterer, var det jo tydeligt i statistikken, og det er med til at sige, at det er et seriøst billede af niveauet, de var på. 

På landsplan ligger årskarakterne 0,2 over prøvekarakterne. 

Ingen forventninger om førsteplads næste år

Det er ikke nemt at fastholde en førsteplads på listen over bedste karaktersnit. Det, som rektor på Det Blå Gymnasium forklarer, er, at det ikke er ligesom maskinerne på en virksomhed, hvor man har indstillet dem rigtigt, og man ved, at produktet er godt. 

- Jeg har ingen forventning om, at vi igen indtager førstepladsen. Men det er rart, at de ting, vi løbende gør, også pludselig går op i en højere endhed. 

Derudover er skolens nuværende 3.g-årgang forhindret i at kunne være lige så sociale, fordi coronavirus giver en række begrænsninger. Der er ingen fester, ingen fredagsbar og ingen studieture, hvor meget socialt netværk skabes.