Landsbyprojekt bygger bro mellem offentligt og privat

Kommunal skole samarbejder med lokale borgere og privat vuggestue om indretning af fællesområde til læring og aktivitet

I landsbyen Gummerup på Sydvestfyn har man fundet en ny måde at regne tingene ud på. Regnestykket ser nogenlunde sådan ud: 1+1+1=4. Forklaringen på det opsigtsvækkende regnestykke er, at man i landsbyen har fundet ud af, at flere parter kan præstere mere ved at forene kræfterne, end ved kun at arbejde for sig selv.

Derfor er der nu et stort fælles projekt på vej i landsbyen, som går ud på at etablere et udendørs naturvidenskabeligt læringsrum i et naturområde. Bag projektet står flere forskellige parter, som normalt ikke samarbejder, men som i dette tilfælde har forenet kræfterne. Det drejer sig om den lokale kommunale skole, der i Gummerup som såkaldt "landsbyordning" er integreret med børnehave og SFO, den lokale borgerforening, og den lokale private vuggestue. Indtil videre har Friluftsrådet støttet igangsætningen af "Projekt Byfolden" i Gummerup med 75.000 kroner, men projektet er i alt budgetteret til omkring en halv million kroner.

Den første del af projektet, som nu kan realiseres, kommer blandt andet til at bestå af 10 såkaldte læringskasser, der indeholder naturvidenskabeligt materiale til udendørs undervisning og aktivitet. Læringskasserne vil kunne anvendes i undervisningen på den kommunale skole, men samtidig kan kasserne bruges af den private vuggestue, de lokale foreninger og alle private borgere - altså uanset om man er enkeltperson eller institution, og uanset om man er privat eller kommunal.

Tanken om et samarbejde på tværs mellem den kommunale skole, SFO og børnehave, den private vuggestue og landsbyens private borgere er kommet naturligt, efter man i Gummerup i længere tid har arbejdet på at finde og udnytte konkrete samarbejdsmuligheder. For eksempel er der allerede et praktisk fællesskab mellem den private vuggestue og den kommunale skole og børnehave, hvor man udnytter faciliteter, og i det hele taget bygger bro, så børnenes overgang fra lille til stor bliver så vellykket som muligt.

Naturområdet "Byfolden" er i forvejen et område, som udnyttes til fælles rekreative formål. Der er borde, bænke, bålpladser og fodboldbane, og området vedligeholdes og drives i fællesskab af Assens Kommune og den lokale borgerforening i Gummerup. På sigt vil "Projekt Byfolden" også bestå af en motorikbane til de mindste børn, en tarzanbane til de større børn, samt udendørs fitnessredskaber, som voksne - unge som ældre - kan benytte.