Landsbyprojekt får 75.000 af friluftsrådet

Landsbyordningen Gummerup, der er skole, børnehave og SFO står sammen med den lokale borgerforening bag ansøgningen.

Pengene skal bruges til det, de kalder ”Projekt Byfolden”. Projektet falder i fire mindre underprojekter, hvoraf den ene består af et udendørs naturvidenskabeligt læringsrum, der blandt andet indeholder 10 læringskasser til glæde ikke blot i undervisningen, men tanken er at lokalområdet og områdets andre institutioner kan låne dem, og på den måde kan de være til glæde for hele lokalområdet.

Det er netop til denne del at de har fået 75.000 kroner af Friluftsrådet, og læringskasserne skal indeholde naturvidenskabelig undervisningsmateriale.

Pengene rækker selvfølgelig ikke til hele projektet, men det er en start og det gør at man kan realisere læringskasserne, hvilket har været et stort ønske.

- Nu er vi i gang, og vi regner med at begynde arbejde med at læringskasserne i løbet af foråret, siger leder af landsbyordningen Gummerup Pia Samsing Bendixen.

Byfolden er det lokale rekreative område, hvor borgerne mødes til Sankt Hans, og som nu også skal have de naturvidenskabelige læringskasser.

På lidt længere sigt ønsker man sig også en motorikbane til de mindste, en "Tarzan-bane" til de større børn samt udendørs fitnessredskaber, de voksne kan benytte i området. Og foreningerne er fortrøstningsfulde med hensyn til at skaffe de nødvendige midler.

- Jeg har budgetteret med omkring 500.000 kroner, så der er et stykke vej endnu, men vi kan jo også bidrage lokalt, primært med arbejdskraft, siger Pia Samsing Bendixen.